Szkolenia zamknięte

Redagowanie tekstów

Praca dziennikarza online

Cykl webinarów: Wystąpienia publiczne

Social media dla początkujących (online)

Redagowanie stron internetowych (online)

E-commerce w praktyce (online)

Prawo prasowe w praktyce (online)

Redagowanie stron internetowych (online)

Redakcja wydawnicza (online)

Odpowiedzi na pisma i reklamacje – stacjonarne

Tajniki Kodeksu postępowania administracyjnego (online)

Tajniki Kodeksu postępowania administracyjnego

Redagowanie biuletynów firmowych

Prawo prasowe w praktyce

Emisja głosu (online)

Edukacyjne usługi sieciowe w przestrzeni Web 2.0

Tworzenie i udostępnianie w sieci

Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi

Prawo pracy – najnowsze zmiany

Redagowanie aktów administracyjnych i korespondencji urzędowej w postępowaniu administracyjnym

Scroll to Top