Najnowsze szkolenia

Skuteczne wykorzystanie narzędzi AI

Termin

15.07.2024

Trener

Agnieszka Marzęda

Redagowanie pism urzędowych i firmowych (online)

Termin

12.07.2024

Trener

Radosław Pawelec

Korekta redakcyjna – szkolenie stacjonarne

Termin

21.06.2024

Trener

Teresa Kruszona

Vawa Uniwersytecka
Warsztaty dziennikarskie: Akademia młodego dziennikarza
Wolna Wola
Warsztaty fotograficzne: Stan wojenny na Woli
Johannesburg, RPA
Warszaty fotograficzne: Oblicza fotografii
Krzysztof Durmaj 1
Warsztaty fotograficzne: Warszawa tutejszych, Warszawa przyjezdnych
fot. Mirek Kaźmierczak
III edycja – Warszawskie Spotkania z Fotografią Dokumentalną
Strona internetowa projektu polskiogrniam.pl
Projekt o języku: Polski? Ogarniam

Misją Fundacji na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego jest wspieranie i promowanie wysokiej jakości edukacji dziennikarskiej w Polsce. Fundacja dąży do podnoszenia standardów kształcenia dziennikarzy, a także do popularyzacji wiedzy z zakresu mediów i komunikacji społecznej. Swoje cele realizuje poprzez szereg działań, które obejmują zarówno projekty naukowe, jak i kulturalne, warsztaty dziennikarskie oraz inicjatywy radiowe.

Czym są wystąpienia publiczne?

Wystąpienia publiczne to sytuacje, w których osoba przemawia lub występuje publicznie przed audytorium lub grupą ludzi. Mogą to być różne formy, takie jak przemówienia, prezentacje, wykłady, debaty, czy konferencje. Wystąpienia publiczne mają na celu przekazywanie informacji, przekonywanie, edukowanie lub dzielenie się swoimi myślami i poglądami z innymi ludźmi.

Czym jest prawo prasowe?

Prawo prasowe, czyli media law, to dziedzina prawa, która reguluje różne aspekty mediów, w tym prasę, radio, telewizję, internet i inne formy komunikacji masowej. Obejmuje ona kwestie związane z wolnością słowa, odpowiedzialnością medialną, ochroną prywatności, prawem autorskim, regulacją mediów oraz innymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem mediów.

Znaczenie mediów społecznościowych w edukacji społeczeństwa

Media społecznościowe odgrywają istotną rolę w dzisiejszym społeczeństwie i mają wpływ na różne dziedziny życia, w tym na edukację społeczeństwa. Poniżej przedstawimy kilka aspektów, w jaki sposób media społecznościowe wpływają na edukację społeczeństwa: 1. Dostęp do informacji: Media społecznościowe umożliwiają szybki dostęp do szerokiej gamy informacji.
Scroll to Top