Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Warsztaty Dziennikarskie Media Plus 2021 

Już 8 listopada zaczynamy edycję warsztatów dziennikarskich, organizowanych przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie.

Media Plus to warsztaty dla dziennikarzy, redaktorów i współpracowników polskich z Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Mołdawii, Łotwy, Republiki Czeskiej, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

Celem warsztatów jest rozwinięcie umiejętności związanych z przygotowaniem i edytowaniem tekstów prasowych i internetowych oraz uporządkowanie zasad redagowania i przypomnienie zasad poprawności językowej oraz obyczajowej. Program warsztatów Media Plus uwzględnia profil współczesnych redakcji funkcjonujących w przestrzeni wirtualnej. Kolejnym niezbędnym elementem uwzględnionym w programie jest wykorzystanie mediów społecznościowych. Znaczna część warsztatów obejmie zagadnienia związane z budowaniem strategii promocyjnej w social mediach i budowaniem marki. Kolejna część warsztatów poświęcona będzie roli fotografii prasowej we współczesnych mediach.

Podsumowując, celem warsztatów dziennikarskich jest przekazanie uczestnikom wiedzy z zakresu: 

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.