Strefa wiedzy

Czym są wystąpienia publiczne?

Wystąpienia publiczne to sytuacje, w których osoba przemawia lub występuje publicznie przed audytorium lub grupą ludzi. Mogą to być różne formy, takie jak przemówienia, prezentacje, wykłady, debaty, czy konferencje. Wystąpienia publiczne mają na celu przekazywanie informacji, przekonywanie, edukowanie lub dzielenie się swoimi myślami i poglądami z innymi ludźmi.

Czym jest prawo prasowe?

Prawo prasowe, czyli media law, to dziedzina prawa, która reguluje różne aspekty mediów, w tym prasę, radio, telewizję, internet i inne formy komunikacji masowej. Obejmuje ona kwestie związane z wolnością słowa, odpowiedzialnością medialną, ochroną prywatności, prawem autorskim, regulacją mediów oraz innymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem mediów.

Znaczenie mediów społecznościowych w edukacji społeczeństwa

Media społecznościowe odgrywają istotną rolę w dzisiejszym społeczeństwie i mają wpływ na różne dziedziny życia, w tym na edukację społeczeństwa. Poniżej przedstawimy kilka aspektów, w jaki sposób media społecznościowe wpływają na edukację społeczeństwa: 1. Dostęp do informacji: Media społecznościowe umożliwiają szybki dostęp do szerokiej gamy informacji.

Co to jest korekta redakcyjna?

“Korekta redakcyjna” to proces poprawiania i doskonalenia tekstu pod względem gramatyki, ortografii, interpunkcji, stylistyki oraz ogólnej spójności i klarowności. Korekta redakcyjna ma na celu poprawienie wszelkich błędów językowych oraz usprawnienie struktury zdaniowej i logicznej konstrukcji tekstu. Jest to ważny etap w przygotowywaniu tekstu do publikacji lub prezentacji, zarówno dla profesjonalnych pisarzy, redaktorów, urzędników, jak i dla osób, które chcą poprawić jakość swoich tekstów.

7 zasad tworzenia czytelnych tekstów internetowych

Dlaczego szefowie coraz częściej doceniają siłę motywacji wewnętrznej?

Jak tworzyć teksty użytkowe: pisma urzędowe i firmowe bez tajemnic

Powinny być pisane prostym językiem zrozumiałym dla odbiorców w różnym wieku i z różnym wykształceniem. W przypadku tekstów użytkowych forma tekstu nie jest wartością samą w sobie (nie pełni funkcji estetycznej), lecz powinna być podporządkowana jak najlepiej rozumianej czytelności tekstu – przystępności językowej tekstu...

Social media jako podstawa prowadzenia marketingu

Znaczenie portali społecznościowych, szczególnie Facebooka, Twittera i Google+ w ostatnich latach znacznie wzrosło, a obecnie towarzyszą nam praktycznie na każdym kroku. Pełnią one jednak dużo poważniejszą funkcję niż jedynie platformy do kontaktów towarzyskich. Jak zauważa magazyn Forbes, choć social media to dość nowy fenomenon, stanowi on coraz ważniejszy element marketingu firm i rozwoju bazy klientów...

Czym ryzykujesz, nie inwestując w rozwój swoich pracowników

Z najnowszych badań wynika, że 40 proc. pracowników, którym nie oferuje się w pracy możliwości szkolenia i rozwoju, opuszcza swoje stanowisko w przeciągu roku. Jako przyczynę odejścia z pracy głównie wymieniają brak możliwości rozwoju i zdobywania nowych umiejętności...

Zarządzanie sobą w czasie

Maile, spotkania, życie prywatne. Ciągły pośpiech, ciągłe pożary do ugaszenia. W jaki sposób żyć pełnią czasu, pracować pełnią życia, a jednocześnie mieć czas na spełnianie swoich pasji, czas dla bliskich i rodziny? Jedną z dróg do tego osiągnięcia jest efektywne zarządzanie sobą w czasie...

Fotoreportaż i fotodokument

Technologia cyfrowa a granice prawdomówności w fotoreportażu

Na tropie niewidzialnego

Fotografia w służbie nauki - jej narodziny przyjęto z wielkim zadowoleniem.

Odpowiednie dać rzeczy słowo

Słowo "powodzenia” brzmi bardzo pozytywnie. Co złego może być w użyciu tego słowa w sloganie? A gdyby je użyć jako hasło reklamowe linie lotnicze? Powodzenia – mamy nadzieję, że dolecisz...
Scroll to Top