Czym jest prawo prasowe?

Prawo prasowe, czyli media law, to dziedzina prawa, która reguluje różne aspekty mediów, w tym prasę, radio, telewizję, internet i inne formy komunikacji masowej. Obejmuje ona kwestie związane z wolnością słowa, odpowiedzialnością medialną, ochroną prywatności, prawem autorskim, regulacją mediów oraz innymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem mediów.

Przepisy prawne dotyczące mediów mają na celu zachowanie równowagi między wolnością słowa a ochroną innych wartości, takich jak prywatność jednostki czy dobre imię. W różnych krajach istnieją różne regulacje dotyczące mediów, które mogą się różnić pod względem zakresu i szczegółów.

Scroll to Top