O fundacji

Nawigacja

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego została założona w 2003 roku. Prowadzi działalność na polu nauki, kultury i edukacji. Fundacja prowadzi również działalność szkoleniową.

Jednym z głównych celów na polu nauki jest inspirowanie badań oraz upowszechnianie wiedzy o badaniach naukowych w zakresie dziennikarstwa i komunikacji. W tym celu Fundacja nawiązuje i utrzymuje współpracę badawczą z najważniejszymi krajowymi ośrodkami naukowymi związanymi z działalnością edukacyjną w zakresie dziennikarstwa – jednym z przykładów jest Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.

W obszarze działalności naukowej Fundacja organizuje konferencje naukowe, wydaje publikacje, monografie, materiały pokonferencyjne, przygotowuje raporty dla firm oraz realizuje projekty naukowe:

dofinansowanie publikacji dotyczącej współczesnych stosunków polsko-izraelskich,

projekt dofinansowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa ” Własność to odpowiedzialność”

organizacja 3 edycji konferencji „Logistyka i administrowanie mediami”,

organizator konferencji „V Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze”

współorganizator Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach, realizowana jest III edycja.

ealizacja projektu dla MSWiA „Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w warunkach bezpiecznego, przyspieszonego i zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego

organizacja trzech konferencji naukowych dofinansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: III Konferencja Naukowa z cyklu Tożsamość nauk o mediach: „Rola mediów w edukacji społecznej”; IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze; Konferencja Medioznawców: „Internetowość mediów masowych”

W obszarze działalności kulturalnej Fundacja realizowała projekt promujący język ojczysty, digitalizację polskich druków ulotnych i Polski dotyczących XVII i XVIII wieku, trzy edycje spotkań z fotografią dokumentalną oraz warsztaty fotograficzne:

 • Projekt „Polski? Ogarniam”, dofinansowany przez Narodowe Centrum Kultury
 • Projekt dofinansowany przez Biuro Kultury m. st. Warszawy  trzy edycje „Warszawskie spotkania z fotografią dokumentalną
 • Realizacja projektu dofinansowanego przez Biuro Kultury m.st. Warszawa „Moje miejsce zamieszkania”
 • Projekt warsztaty fotograficzne „Oblicza fotografii”
 • Projekt dofinansowany przez dzielnicę Śródmieście m.st. Warszawy – warsztaty dziennikarskie „Codzienna przestrzeń”
 • Realizacja projektu finansowanego przez Ambasadę RP w Wiedniu – „Jacy jesteście?”
 • Projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w programie „Patriotyzm jutra” – „Jan Nowak-Jeziorański: kurier Armii Krajowej, człowiek radia, polityk”

W obszarze działalności edukacyjnej Fundacja zrealizowała projekty skierowane do młodzieży szkół średnich, studentów, dziennikarzy mediów lokalnych, m.in. warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, z zakresu ekonomii, integracji europejskiej oraz procesów prywatyzacyjnych.

 • Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st.Warszawy
 • „Mały odkrywca i kraina bajek”
 • „Warszawska mapa miejsc z charakterem”
 • Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy „Warszawa nieokryta”
 • Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy „Mapa warszawskich miejsc z charakterem”
 • Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy „Akademia młodego dziennikarza”
 • Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy „Maria Curie-Skłodowska – uczona i obywatelka”
 • Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy „Misje Jana Karskiego”
 • Realizacja projektu dofinansowanego przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy – warsztaty dziennikarskie „Julian Tuwim – poeta Warszawy”
 • Projekt dofinansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa – warsztaty dziennikarskie „Warszawa tutejszych, Warszawa przyjezdnych”

Fundacja wspiera wydawanie gazety studenckiej Instytutu Dziennikarstwa UW „PDF” oraz portalu studenckiego pdf.edu.pl – gazeta i portal są poświęcone zagadnieniom z zakresu mediów, public relations oraz fotografii dokumentalnej i reportażowej.

 • Współfinansowanie wydawania czasopisma naukowego Instytutu Dziennikarstwa UW „Zeszyty medioznawcze”
 • Cotygodniowe otwarte warsztaty dziennikarskie dla studentów uczelni warszawskich
 • Cotygodniowe otwarte warsztaty fotograficzne dla studentów uczelni warszawskich
 • Prowadzenie warsztatów dziennikarskich w ramach projektu „Informacje – kto ma rację?” przyczyniającego się do rozwoju kompetencji językowych, komunikacyjnych i społecznych wśród dzieci ze szkół podstawowych na rzecz Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
 • Warsztaty fotograficzne dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Fundacji Perpetuum Mobile

Fundacja prowadzi również działalność szkoleniową. Szkolenia prowadzą uznani eksperci o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu, ludzie z wiodących uczelni i firm, co zapewnia uczestnikom zdobycie wiedzy na najwyższym poziomie. Szkolenia są adresowane do osób otwartych na nowe doświadczenia ,które pragną rozwijać swoje umiejętności z różnych dziedzin. Nasi wykładowcy, to często autorzy podręczników, dobrze zorientowani w potrzebach firm i instytucji. Ich szeroka wiedza w połączeniu z  najskuteczniejszymi metodami i technikami nauczania zapewnia przekazanie wiedzy w atrakcyjny sposób  i dostosowany do potrzeb uczestników. Nasi eksperci  podzielą się z uczestnikami najnowszą wiedzą z zakresu poprawności językowej, redagowania pism i tekstów, prawa prasowego, social media, komunikacja w firmie i PR, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, prawa prasowego, wystąpień publicznych, a także fotografii dokumentalnej. Nasze szkolenia prowadzone są ciekawie i pozwalają skutecznie zastosować w pracy zdobytą wiedzę . W szkoleniach otwartych i zamkniętych brali udział pracownicy z takich instytucji, firm, jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Politechnika Warszawska, Uniwersytet Łódzki, Kancelaria Prezydenta RP, Carrefour Polska, Naczelna Izba Kontroli, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Agencja Nieruchomości Rolnych, BGŻ, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Starostwo Powiatowe w Legionowie,  Skanska Polska, Polska Akcja Humanitarna, Vattenfall Heat Polska, Ministerstwo Skarbu Państwa, PFRON, Lasy Państwowe, PZU Życie,  Agencja Nieruchomości Rolnych, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Naczelna Izba Kontroli, BGŻ, ING Bank Śląski, PKO BP S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczości,Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut Pamięci Narodowej, Energa S.A, Główny Inspektorat Ruchu Drogowego, Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, Agencja Rynku Rolnego, Instytut Adama Mickiewicza, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Kancelaria Sejmu i Senatu,  i wielu innych.

W realizowanych szkoleniach dbamy o wysoką jakość i praktyczność przeprowadzanych zajęć

Fundacja w sposób rzetelny prowadzi politykę finansową i od początku funkcjonowania terminowo i prawidłowo wywiązuje się z realizowanych zadań.

Scroll to Top