Warsztaty fotograficzne: Stan wojenny na Woli

Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego zorganizowała warsztaty fotograficzne, skierowane do młodzieży licealnej z Woli. Efektem warsztatów jest gazeta „Wolna Wola”. Projekt został dofinansowany ze środków dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

W ramach projektu odbyły się  warsztaty fotograficzne, prowadzone przez znanych fotoreporterów: Agnieszkę Rayss i Janka Brykczyńskiego ze stowarzyszenia „Sputnik”. Na warsztaty złożyły się cztery spotkania teoretyczne i osiem spotkań praktycznych w terenie. Zajęcia odbywały się w klubokawiarni Chłodna 25.

Pierwsze spotkanie odbyło się 14 listopada 2011, a ostatnie spotkanie 5 grudnia 2011 r. Na zakończenie warsztatów została wydana gazeta fotograficzna.

Rekrutacja uczestników odbyła się na podstawie wcześniej przesłanych zdjęć – od trzech do pięciu zdjęć (dokument lub krótki fotoreportaż). W projekcie wzięło udział 22 osoby.

Rezultatem projektu było wydanie gazety „Wolna Wola”. Gazetę wydrukowano w nakładzie 5 tys. egzemplarzy. Część nakładu gazety była bezpłatnie rozdawana w czasie zorganizowanych przez Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy uroczystości 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego na ulicy Chłodnej, pozostała część nakładu bezpłatnie była kolportowana w szkołach średnich dzielnicy Wola, klubach kulturalnych, galeriach fotograficznych, bibliotekach.
Zobacz gazetę “Wolna Wola”

Projekt “Stan wojenny na Woli” został dofinansowany ze środków dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Scroll to Top