Warsztaty fotograficzne: Warszawa tutejszych, Warszawa przyjezdnych

Gazeta „Cel: Warszawa” ukazała się w ramach projektu „Warsztaty z fotografii dokumentalnej – Warszawa tutejszych, Warszawa przyjezdnych.” Projekt zakładał zorganizowanie cyklu 9 spotkań warsztatowych skierowanych do uczniów warszawskich szkół średnich. 

Rezultatem projektu jest wydanie 8-stronicowej gazety, w nakładzie 5 tys. egz., kolportowanej bezpłatnie w warszawskich liceach oraz w klubokawiarniach, galeriach artystycznych, domach kultury.
Tematem fotografii i artykułów są eseje związane z trzema dzielnicami Warszawy reprezentującymi różne epoki w powojennej Polsce (Śródmieście – lata sześćdziesiąte, Żoliborz – lata osiemdziesiąte, Tarchomin – lata współczesne). Uczniowie zmierzyli się ze związanymi z tymi miejscami stereotypami i skonfrontowali ze sobą stworzone eseje fotograficzne. 

W ramach projektu odbyły się 3 spotkania teoretyczne i 6 zajęć praktycznych. W ramach trzech dwugodzinnych spotkań teoretycznych prowadzonych przez wykładowcę UW i przewodniczącego Rady Artystycznej ZPAF, Andrzeja Zygmuntowicza uczestnicy zostali przygotowani do działania w terenie – szczegółowo omówiono m.in. takie zagadnienia jak: nawiązywanie kontaktu z bohaterem, rozmowa, podstawowe środki fotograficzne, sposoby opowiadania historii za pomocą zdjęć, wyrażenie nastroju w fotografii. Podczas tych spotkań skupiono się także na podstawach redakcji wypowiedzi bohaterów i opisów zdjęć. Podsumowaniem części teoretycznej – pod koniec projektu – był wybór i edycja materiału fotograficznego, opracowanie tekstu towarzyszącego zdjęciom, skład graficzny i przygotowanie gazety do druku.

Krzysztof Durmaj 1

Oprócz spotkań teoretycznych, stacjonarnych – odbyło się sześć dwugodzinnych zajęć praktycznych w terenie. Celem zajęć w plenerze było dokumentowanie trzech dzielnic i ich mieszkańców, tworząc fotoeseje na związany ze specyfiką dzielnicy temat. Z mieszkańcami wybranych dzielnic przeprowadzone zostały wywiady. W gazecie znalazły się tematy z pozoru ogólnomiejskie, a jednak wyróżniające się swym lokalnym charakterem.

Poprzez zestawienie trzech różnych dzielnic chcemy pokazać, jacy są mieszkańcy Warszawy, a także skonfrontować „tutejszych” z „przyjezdnymi” (którzy studiowali czy też przyjechali tu „na chwilę” za pracą).

  • Śródmieście – centrum, miejsce największych inwestycji i zmian na przestrzeni ostatnich 20 lat. Siedziba urzędów centralnych i polskiego finansowego city, ale i kontrastów, spuścizny czasów socrealizmu, małych warsztatów rzemieślniczych zmagających się z unifikacją korporacyjną.
  • Żoliborz – choć jest to najmniejsza terytorialnie dzielnica Warszawy, to dla wielu jest to idealne miejsce do pracy czy mieszkania. Sprawdzimy jak radzi sobie „inteligencja żoliborska” w zderzeniu z przyjezdnymi, często ustanawiającymi swoje reguły. Jaka przyszłość czeka plac Wilsona – miejsce banków czy malutkich kawiarenek? Jak się mieszka w sąsiedztwie m.in. Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego? Czy przetrwa elitarny charakter Żoliborza oficerskiego?
  • Tarchomin – od wielu lat najintensywniej rozbudowująca się dzielnica Warszawy. Czy stanie się drugim Ursynowem? Dzielnica przyjezdnych o niskim standardzie, odcięta od centrum. Jacy są mieszkańcy, jak spędzają czas po pracy – z dala od centrów kultury i centrów handlowych.

Założeniem projektu było pokazanie osobom zainteresowanym fotografią i dziennikarstwem jak wyglądają techniki warsztatu oraz poznawanie historii własnego miasta. Trwały rezultat, jakim jest gazeta, ma pokazać, że uczestnicy projektu są zdolni do trwałego dokumentowania historii bliskich im miejsc, jak i miejsc dotąd im nieznanych.

Gazeta składa się z 8 historii fotograficznych i opisujących je krótkich tekstów dziennikarskich.  Zobacz gazetę „Cel: Warszawa”

szyld_herb_syr_pol

Projekt został dofinansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy.

Scroll to Top