Warszaty fotograficzne: Oblicza fotografii

Projekt „Oblicza fotografii” zakładał zorganizowanie trzech spotkań warsztatowych, skierowanych do mieszkańców Warszawy: fotografujących, interesujących się sztukami wizualnymi, w tym fotografią rzeczywistości i inscenizowaną.

Poszczególne spotkania warsztatowe są poświęcone odrębnym dziedzinom fotografii: street photo, dokument, portret. Warsztaty poprowadzą znani i cenieni fotografowie w swojej branży, tworzący pejzaż nowej polskiej i światowej fotografii.
Obecna łatwość wykonywania zdjęć spowodowała niebywałą popularność fotografii. Niemal każdy robi zdjęcia i w zalewie tak łatwo wykonywanych zdjęć trudno jest rozpoznać to, co wartościowe. Większość nawet nie szuka informacji, czy coś było przed nimi, czy to co robią ma sens. Są jednak i tacy, dla których fotografia jako system dokumentowania współczesności jest istotna, jako język ogólnoświatowy i stosunkowo łatwy w komunikacji.

Johannesburg, RPA
Johannesburg, RPA

Przez ostatnie 10 lat fotografia gwałtownie się zmieniła – spowodował to m.in. rozwój fotografii cyfrowej i Internetu, łatwiejszy dostęp do sprzętu i najlepszych światowych wzorców. Polscy fotografowie biorą czynny udział w tych zmianach.
Ze względu na duże i wciąż rosnące zainteresowanie fotografią, co potwierdza duże zainteresowanie kursami oraz powstające na uczelniach nowe kierunki fotograficzne, istnieje duże zapotrzebowanie na organizowanie bezpłatnych form dokształcania.
Zaproponowani autorzy projektu proponowali aktualne tematy i nowoczesne sposoby ich realizacji podczas warsztatów, które odbyły się:

  • 22 września 2012 roku, Adam Lach, Street photo
  • 27 października 2012 roku, Dorota Awiorko-Klimek, Dokument
  • 1 grudnia 2012 roku, Andrzej Wiktor, Portret

Opiekunem artystycznym projektu był wybitny teoretyk fotografii Andrzej Zygmuntowicz, kierownik Akademii Fotoreportażu i przewodniczący Rady Artystycznej Związku Polskich Artystów Fotografików, wykładowca akademicki z kilkunastoletnim stażem.

We wszystkich warsztatach, które prowadzone były przez: Andrzeja Zygmuntowicza, Adama Lacha, Dorotę Awiorko-Klimek i Andrzeja Wiktora wzięło udział 62 osoby. Zgłoszeń na warsztaty było znacznie więcej, ale ze względu na warsztatowy charakter projektu, nie mogliśmy przyjąć wszystkich chętnych kandydatów.

Zostało wydane pismo poświęcone projektowi „Spotkania z fotografią”. Tematem numeru były street photo, dokument, portret. Dobór tematyczny jest nieprzypadkowy, gdyż w ten sposób chciano pokazać, to co łączy i czym się różni street photo, portret i dokument. W gazecie zamieszczono najlepsze materiały fotograficzne, wywiady i sylwetki autorów.

Fundacja wydała gazetę „Spotkania z fotografią” w nakładzie 5 tys. egz. 8-stronicowe wydanie było kolportowane na terenie Warszawy.

Patronem medialnym projektu były portale internetowe: pdf.edu.pl i uw3d.tv prowadzone przez Instytut Dziennikarstwa UW, klub Powiększenie, Akademia fotoreportażu (fotoreportaz.org.pl) oraz empikfoto.pl, poka poka, fotografuj.pl i optyczne.pl.

szyld_herb_syr_pol

Projekt został dofinansowany ze środków Biura Kultury m. st. Warszawy.

Scroll to Top