Warsztaty dziennikarskie: Akademia młodego dziennikarza

Fundacja na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego zrealizowała projekt warsztatów dziennikarskich „Akademia młodego dziennikarza”, dofinansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. Projekt skierowany był do licealistów. 

W ramach warsztatów młodzież zapoznała się od strony teoretycznej i praktycznej z warsztatem dziennikarskim: dokumentacją, podstawowymi gatunkami dziennikarskimi i redagowaniem.

Projekt trwał od 15 września do 5 listopada 2011 roku.

W powstałych tekstach młodzi dziennikarze przybliżyli czytelnikowi m. in. jaką rolę odgrywał Uniwersytet Warszawski po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w Powstaniu Warszawskim, czy w marcu 1968 roku.

W ramach projektu odbyły się sześć, bezpłatnych spotkań warsztatowych.

Efektem warsztatów jest jednorazowe wydanie magazynu „Vawa Uniwersytecka”. Pismo trafiło do warszawskich liceów, klubokawiarni, i uczelni.
Zobacz gazetę “Vawa Uniwersytecka”

 

Odbyły się również dwa wykłady prowadzone przez profesorów: Wiesława Władykę i Jerzego Bralczyka. Tematem wykładów była rola mediów w społeczeństwie obywatelskim oraz język wystąpień publicznych.

Zadanie “Akademia młodego dziennikarza” zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.

Scroll to Top