Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Sprawozdania z Net_Smolna#2021 – cyklu warsztatów dla przedsiębiorców MŚP

Projekt organizowany był przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego i finansowany przez m. st. Warszawa. Skuteczna strategia rozwoju firmy  Zakończyły się pierwsze warsztaty „Skuteczna strategia rozwoju firmy”, organizowane przez Fundację na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach projektu Net_Smolna#2021. Było to szkolenie dla przedsiębiorców sektora MŚP, którego celem było zdobycie i poszerzenie wiedzy dot. wzrostu świadomości planowania…

Media Plus

Już 8 listopada zaczynamy edycję warsztatów dziennikarskich, organizowanych przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie. Media Plus to warsztaty dla dziennikarzy, redaktorów i współpracowników polskich z Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Mołdawii, Łotwy, Republiki Czeskiej, Rosji, Słowacji, Ukrainy i Węgier. Celem warsztatów jest rozwinięcie umiejętności związanych z przygotowaniem i edytowaniem tekstów prasowych i internetowych oraz uporządkowanie zasad redagowania…

Warsztaty Dziennikarskie Media Plus

Uczestnicy poznają zagadnienia związane między innymi z redagowaniem tekstów, specyfiką dziennikarstwa internetowego, promocją tekstów w mediach społecznościowych oraz SEO.

Naukąt

Projekt „Naukąt” zakłada realizację 14 audycji radiowych promujących naukę wśród młodych słuchaczy, studentów i uczniów, rozgłośni akademickich w Polsce

Zakończyliśmy cykl szkoleń w ramach projektu #Workshop_Smolna

Zakończyło się dziesiąte szkolenie #Workshop_Smolna W ubiegły piątek, 16 listopada, odbyło się szkolenie „Kampanie AdWords”, ostatnie warsztaty w ramach projektu #Workshop_Smolna. Celem szkolenia było zdobycie wiedzy na temat najważniejszych możliwości Google AdWords oraz nabycie umiejętności umożliwiających przygotowanie skutecznej kampanii reklamowej Google AdWords dla potrzeb swojej firmy. Wpłynęły 93 zgłoszenia, zakwalifikowane zostały 43 osoby. Ankiety ewaluacyjne…

Radio Wolna Europa na celowniku władz PRL

O tym, co chciała przemilczeć władza w Polsce, głośno i wyraźnie mówiono w Radiu Wolna Europa. Informacje, które polskie i radzieckie media podsyłały Polakom, były najczęściej zafałszowane i ubarwione propagandowymi hasłami, z którymi nie można było polemizować, a tym bardziej się spierać. W tej całej medialnej rzeczywistości RWE stanowiła azymut, biegun rzetelnych i uczciwych informacji,…