Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Czym ryzykujesz, nie inwestując w rozwój swoich pracowników

Z najnowszych badań wynika, że 40 proc. pracowników, którym nie oferuje się w pracy możliwości szkolenia i rozwoju, opuszcza swoje stanowisko w przeciągu roku. Jako przyczynę odejścia z pracy głównie wymieniają brak możliwości rozwoju i zdobywania nowych umiejętności.

1438662_41199376

Rozważmy koszty utraty choćby jednego takiego niezadowolonego pracownika. Z jego odejściem, produktowność twojej formy spada. Sprzedaż idzie w dół. Twoja obecna kadra jest zmuszona pracować dłużej, a więc ich satysfakcja z pracy może się zmniejszyć. Z zatrudnieniem nowego pracownika idzie w parze konieczność wyszkolenia go,a przecież najpierw musisz poświęcić dużo czasu na przejrzenie aplikacji i rozmowy kwalifikacyjne. Im więcej pracowników zrezygnuje z pracy w Twojej firmie, tym koszta są większe.

Badania przeprowadzone na amerykańskim rynku pracy dostarczają następujących statystyk:

Tak, szkolenia też kosztują, ale ten koszt nie jest większy od tego, jaki musisz ponieść w związku z ciągłym zapełnianiem zwolnionych stanowisk. Przeszkolona kadra przyczyni się do efektywności i rozwoju Twojej firmy, a więc finansowo i tak zyskujesz.

Gwałtowne zmiany zauważalne na rynku pracy wymagają wyszkolonej siły roboczej posiadającej różnorodne umiejętności, elastycznej, skupionej na przyszłości oraz zdolnej do szybkiej adaptacji to zmieniającego się otoczenia. Jako osoba na kierowniczym stanowisku, jednym  z Twoich podstawowych obowiązków jest dostarczanie możliwości do rozwoju swoim pracownikom.

Poprzez szkolenia pracownicy mogą zarówno rozwijać swoje umiejętności ściśle związane z zajmowanym przez siebie aktualnie stanowiskiem, jak również mogą zdobywać kwalifikacje wykraczające poza ich obowiązki, ale przyczyniające się pośrednio do jakości wykonywanej przez nich pracy.

Dlaczego inwestycja w szkolenia jest niezbędna dla każdej firmy aby osiągnąć sukces?

Szkolenia pracowników to inwestycja warta podjęcia. Oczywiście, to może zająć trochę czasu zanim dostrzeżesz efekty finansowe rozpoczęcia programu szkoleń. Nie mniej jednak, długofalowo to zdecydowanie przyniesie rozwój i wzrost notowań Twojego biznesu, więc warto zainwestować w te krótkookresowe wydatki, aby później cieszyć się sukcesem.

Artykuł opracowano na podstawie:

http://hiring.monster.co.uk/hr/hr-best-practices/workforce-management/employee-pay-benefits/how-can-training-courses-be-used-as-a-company-benefit.aspx

http://hiring.monster.co.uk/hr/hr-best-practices/workforce-management/employee-pay-benefits/how-can-training-courses-be-used-as-a-company-benefit.aspx

http://www.technicalrs.com/scott-blog/item/21-why-should-you-take-training-classes

https://www.go2hr.ca/articles/employee-training-worth-investment

http://www.dalecarnegie.com/employee-engagement/engaged-employees-infographic/

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com%2Femad-rizkalla%2Fnot-investing-in-employee_b_5545222.html&ei=gGcJVae6OIPbPOq3gOAL&usg=AFQjCNF5_mZPHhgXWEsEksUQw1IFNZV7fg&sig2=gH0qD6lKgx70qdIohKsuLA

http://blog.clearcompany.com/5-surprising-employee-development-statistics-you-dont-know