Czym ryzykujesz, nie inwestując w rozwój swoich pracowników

Z najnowszych badań wynika, że 40 proc. pracowników, którym nie oferuje się w pracy możliwości szkolenia i rozwoju, opuszcza swoje stanowisko w przeciągu roku. Jako przyczynę odejścia z pracy głównie wymieniają brak możliwości rozwoju i zdobywania nowych umiejętności.

1438662_41199376

Rozważmy koszty utraty choćby jednego takiego niezadowolonego pracownika. Z jego odejściem, produktowność twojej formy spada. Sprzedaż idzie w dół. Twoja obecna kadra jest zmuszona pracować dłużej, a więc ich satysfakcja z pracy może się zmniejszyć. Z zatrudnieniem nowego pracownika idzie w parze konieczność wyszkolenia go,a przecież najpierw musisz poświęcić dużo czasu na przejrzenie aplikacji i rozmowy kwalifikacyjne. Im więcej pracowników zrezygnuje z pracy w Twojej firmie, tym koszta są większe.

Badania przeprowadzone na amerykańskim rynku pracy dostarczają następujących statystyk:

 • firmy oferujące regularne szkolenia dla swoich pracowników mają o 218% większe dochody niż pozostałe
 • coroczny koszt wymiany pracowników to $11 miliardów , firma traci od 10% do 30% rocznego przychodu na procesie wymiany pracowników
 • firmy zatrudniające zaangażowanych pracowników przewyższają pozostałe pod względem produktywności i efektywności o 202%
 • w ciągu 3 lat firmy tracą 41% pracowników; po 6 latach, tylko 24% pozostaje na stanowisku
 • 71% pracowników nie jest w pełni zaangażowana w wykonywane obowiązki
 • 76% pracowników oczekuje dalszego rozwoju w miejscu pracy

Tak, szkolenia też kosztują, ale ten koszt nie jest większy od tego, jaki musisz ponieść w związku z ciągłym zapełnianiem zwolnionych stanowisk. Przeszkolona kadra przyczyni się do efektywności i rozwoju Twojej firmy, a więc finansowo i tak zyskujesz.

Gwałtowne zmiany zauważalne na rynku pracy wymagają wyszkolonej siły roboczej posiadającej różnorodne umiejętności, elastycznej, skupionej na przyszłości oraz zdolnej do szybkiej adaptacji to zmieniającego się otoczenia. Jako osoba na kierowniczym stanowisku, jednym  z Twoich podstawowych obowiązków jest dostarczanie możliwości do rozwoju swoim pracownikom.

Poprzez szkolenia pracownicy mogą zarówno rozwijać swoje umiejętności ściśle związane z zajmowanym przez siebie aktualnie stanowiskiem, jak również mogą zdobywać kwalifikacje wykraczające poza ich obowiązki, ale przyczyniające się pośrednio do jakości wykonywanej przez nich pracy.

Dlaczego inwestycja w szkolenia jest niezbędna dla każdej firmy aby osiągnąć sukces?

 • Kadra, która zdobywa dodatkowe kwalifikacje ma większą satysfakcję z pracy. Im większe mają poczucie realnego wkładu w sukces firmy, tym bardziej są zaangażowani i lepiej wykonują swoje zadania, co z polei przekłada się na ich efektywność
 • Oczywistą zaletą szkoleń jest wzrost kompetencji kadry. Wyszkoleni pracownicy będą wyposażeni w nowe umiejętności, dzięki którym lepiej poradzą sobie z klientem, sprzedażą i nowymi technologiami
 • Dzisiejsza młoda siła robocza poszukuje w zatrudnieniu czegoś więcej, niż tylko comiesięcznej wypłaty. Chcą zatrudnienia, które da im możliwość ciągłego kształcenia i rozwoju. Dlatego masz większą szansę przyciągnąć i najlepszych pracowników, jeśli im to zaoferujesz
 • Szkolenia wzmagają lojalność i zaangażowanie dobrych pracowników. Ci zazwyczaj szukają nowych wyzwań i jak już opanują do perfekcji umiejętności pierwotnie zdobyte, mogą opuścić obecne miejsce zatrudnienia na rzecz zaangażowania się w coś nowego. Możesz ich zatrzymać, oferując możliwość ciągłego kształcenia i rozwoju w twojej firmie.
 • Szkolenia wzmagają elastyczność i efektywność. Możesz szkolić pracowników tak, by byli kompetentni w więcej niż jednym sektorze biznesu. Gdy zapewnisz im zdobywanie kompetencji zarówno w sprzedaży, administracji i obsłudze klienta, nie tylko zyskasz ich dodatkowe zainteresowanie pracą, ale również to będzie bardzo pomocne w ustalaniu przez Ciebie grafików czy organizacji zastępstw.
 • kolejnym ważnym aspektem wynikającym ze szkoleń jest tzw. ‘transfer wiedzy’. Jeżeli jeden pracownik ma wyjątkowe umiejętności, to będziesz miał sporo trudności w zastąpieniu go, gdy nagle ta osoba odejdzie z firmy. Dlatego transfer wiedzy na resztę pracowników jest niezbędny, aby Twój biznes sprawnie funkcjonował

Szkolenia pracowników to inwestycja warta podjęcia. Oczywiście, to może zająć trochę czasu zanim dostrzeżesz efekty finansowe rozpoczęcia programu szkoleń. Nie mniej jednak, długofalowo to zdecydowanie przyniesie rozwój i wzrost notowań Twojego biznesu, więc warto zainwestować w te krótkookresowe wydatki, aby później cieszyć się sukcesem.

Artykuł opracowano na podstawie:

http://hiring.monster.co.uk/hr/hr-best-practices/workforce-management/employee-pay-benefits/how-can-training-courses-be-used-as-a-company-benefit.aspx

http://hiring.monster.co.uk/hr/hr-best-practices/workforce-management/employee-pay-benefits/how-can-training-courses-be-used-as-a-company-benefit.aspx

http://www.technicalrs.com/scott-blog/item/21-why-should-you-take-training-classes

https://www.go2hr.ca/articles/employee-training-worth-investment

http://www.dalecarnegie.com/employee-engagement/engaged-employees-infographic/

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.huffingtonpost.com%2Femad-rizkalla%2Fnot-investing-in-employee_b_5545222.html&ei=gGcJVae6OIPbPOq3gOAL&usg=AFQjCNF5_mZPHhgXWEsEksUQw1IFNZV7fg&sig2=gH0qD6lKgx70qdIohKsuLA

http://blog.clearcompany.com/5-surprising-employee-development-statistics-you-dont-know

Scroll to Top