Zarządzanie sobą w czasie

Maile, spotkania, życie prywatne. Ciągły pośpiech, ciągłe pożary do ugaszenia. W jaki sposób żyć pełnią czasu, pracować pełnią życia, a jednocześnie mieć czas na spełnianie swoich pasji, czas dla bliskich i rodziny? Jedną z dróg do tego osiągnięcia jest efektywne zarządzanie sobą w czasie.

imagebase17_03

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele metod zarządzania czasem. Jak więc podejść do tematu? Wg mnie – od zmiany myślenia o zarządzaniu czasem. Doba ma 24 godziny. Dla każdego. Czasem się nie da zarządzać, czas po prostu płynie. Zarządzać można własną energią i zaangażowaniem.

Zarządzając sobą w czasie warto zadać sobie pytanie o to co jest w życiu ważne. Po ustaleniu swoich osobistych priorytetów można określać cele. Warto też sprawdzić stan obecny zastanawiając się w jaki sposób obecnie zarządzamy własną energią. Monitorując własne działania można zidentyfikować aktywności, które nie są dla nas ważne, które możemy oddelegować innym lub po prostu przestać robić.

Wg mnie nie ma uniwersalnych narzędzi zarządzania sobą w czasie. Z jednej strony narzędziem może być zwykła kartka papieru z wypisaną listą rzeczy do zrobienia. Z drugiej – może to być macierz Eisenhowera, która podzieli zadania w dwóch wymiarach: na pilne i ważne.

Efektywne zarządzania sobą w czasie jest niemal sztuką. Z jednej strony trzeba uważać by nie poświęcać zbyt dużej ilości czasu na planowanie. Z drugiej, brak planowania może doprowadzić do rozpraszania własnej energii i działania w chaosie.

Scroll to Top