Wykorzystywanie nowych technologii do pracy z dziećmi

To szkolenie już się odbyło. Data kolejnych warsztatów zostanie ogłoszona wkrótce.

Cele szkolenia:

Warsztaty mają na celu prezentację wybranych możliwości zastosowania nowych technologii informacyjno – komunikacyjnych, zwłaszcza w kontekście pracy z młodym użytkownikiem należącym do tzw. pokolenia Z (pokolenia internetowego) –  osób urodzonych po 2000 r.

Nowe technologie nie tylko zmieniają oblicze komunikacji, ale także oferują proste i szybkie metody współpracy pomiędzy użytkownikami. Informacyjno – komunikacyjne technologie ułatwiają także prezentację multimedialnych treści tworzonych przez użytkowników, dzielenie się nimi za pośrednictwem różnorodnych usług sieciowych i społecznościowych narzędzi. Użytkowników, dla których naturalnym środowiskiem informacyjnym jest dzisiaj internet, a narzędziem pozwalającym korzystać z jego zasobów coraz częściej tablet lub smartfon. Dorosły (np. nauczyciel czy rodzic) w tej nowej rzeczywistości przyjmuje rolę przewodnika wskazującego efektywne rozwiązania technologiczne (pokazuje funkcjonalność urządzeń, oprogramowania), ale przede wszystkim uczy, w jaki sposób tworzyć i korzystać z już dostępnych zasobów online.

Program szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę między innymi z zakresu następujących problemów:

 1. Jak w efektywny sposób wykorzystywać nowe technologie w codziennej pracy z młodym użytkownikiem?
 2. Jak współtworzyć multimedialne treści i udostępniać je w szybki i prosty sposób w sieci?
 3. Czym jest dzisiaj zjawisko Web 2.0, Kultura 2.0, Edukacja 2.0, Nauka 2.0…? Jakie są konsekwencje rozwoju tych zjawisk dla użytkowników?
 4. Na czym polega ewolucja książki elektronicznej i jak zmienia się jej forma, technologie i zjawiska, które towarzyszą dzisiaj zmianom prezentacji multimedialnych i interaktywnych treści?
 5. Czym są Otwarte Zasoby Edukacyjne i w jaki sposób można z nich korzystać w trakcie pracy z młodym użytkownikiem?
 6. Jakie są ograniczenia prawne dotyczące korzystania przez młodych użytkowników z narzędzi sieci drugiej generacji oraz mobilnego oprogramowania?

Program:

 • Konwergencja mediów i sieć drugiej generacji a technologie informacyjno – komunikacyjne.
 • Książka cyfrowa, elektroniczna, wirtualna… Charakterystyczne zjawiska, terminy i pojęcia.
 • Narzędzia Web 2.0 w pracy z młodym użytkownikiem oraz możliwości funkcjonalnego wykorzystania tych narzędzi.
 • Mobilne narzędzia i aplikacje w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Otwarte Zasoby Edukacyjne i możliwości ich wykorzystania w pracy z młodym użytkownikiem.

Metody pracy:

 • case study
 • warsztaty
 • burze mózgów
 • ćwiczenia indywidualne, grupowe
 • dyskusje
 • warsztaty komputerowe (wykorzystanie wybranych narzędzi do tworzenia autorskich projektów)

Prowadzący:

Grzegorz Gmiterek jest adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na wykorzystaniu nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program “Library & Information Science”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego oraz współautor wydanej w 2017 roku książki Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece (wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych podczas Targów Książki Akademickiej i Naukowej w konkursie ACADEMIA).

Scroll to Top