Edukacyjne usługi sieciowe w przestrzeni Web 2.0

To szkolenie już się odbyło. Data kolejnych warsztatów zostanie ogłoszona wkrótce.

Cele szkolenia:

Warsztaty mają na celu prezentację wybranych możliwości zastosowania nowych interaktywnych technologii w ramach procesu kształcenia (nauczania i uczenia się) użytkowników. Pod uwagę wzięte zostaną zarówno narzędzia i usługi należące do sieci drugiej generacji (np. blogi, podcasty, serwisy wiki, wybrane serwisy społecznościowe i typu mashup), jak i mobilne oprogramowanie wykorzystywane za pośrednictwem smartfonów i tabletów.

Nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne umożliwiają dzisiaj użytkownikom tworzenie zasobów sieciowych bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy informatycznej. Nowe media zmieniają naukę, edukację, ale także kulturę, w której funkcjonujemy. Oferują przy tym atrakcyjne i interaktywne metody współpracy pomiędzy użytkownikami, ale także ułatwiają prezentację edukacyjnych i naukowych zasobów.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczną wiedzę między innymi z zakresu następujących problemów:

 1. Web 2.0, Edukacja, 2.0, Szkoła 2.0, Biblioteka 2.0, Muzeum 2.0… Charakterystyka zjawisk i terminologii.
 2. Narzędzia sieci drugiej generacji – typologia.
 3. Mashup – łączenie funkcjonalności sieciowych usług.
 4. Mobilność zasobów, aplikacji i urządzeń.
 5. Edukacyjne możliwości wykorzystania interaktywnych aplikacji i usług online (ćwiczenia praktyczne – projekt).
 6. Społecznościowe źródła informacji edukacyjnej.

Program:

 • Interaktywność a ewolucja World Wide Web.
 • Web 2.0, Edukacja, 2.0, Szkoła 2.0, Biblioteka 2.0, Muzeum 2.0…
 • Typologia narzędzi Web 2.0 oraz mobilnych aplikacji (perspektywa naukowa i edukacyjna).
 • Praktyczne możliwości wykorzystania usług sieciowych (warsztaty).
 • Praca z usługami typu mashup.
 • Informacja edukacyjna i naukowa w sieci. Źródła oraz możliwości wykorzystania dokumentów.

Metody pracy:

 • case study
 • warsztaty
 • burze mózgów
 • ćwiczenia indywidualne, grupowe
 • dyskusje
 • warsztaty komputerowe (wykorzystanie wybranych narzędzi do tworzenia autorskich projektów)

Prowadzący:

Grzegorz Gmiterek jest adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na wykorzystaniu nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program “Library & Information Science”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego oraz współautor wydanej w 2017 roku książki Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece (wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych podczas Targów Książki Akademickiej i Naukowej w konkursie ACADEMIA).

Scroll to Top