Cykl webinarów: Wystąpienia publiczne

To szkolenie już się odbyło. Data kolejnych warsztatów zostanie ogłoszona wkrótce.

 

Webinar stanowi praktyczne przygotowanie do prowadzenia wystąpienia publicznego z wykorzystaniem najlepszych praktyk i różnorodnych technik prezentacji. Webinary prowadzone metodą warsztatową aktywizują uczestników i pozwalają zgłębić wiedzę w praktyczny sposób.

Nabyta wiedza podczas praktycznych zajęć umożliwia uczestnikom zdiagnozowanie potrzeb i dostosowanie prezentacji do audytorium jednocześnie zachowując kontakt z odbiorcami prezentacji.

WEBINAR NR 1

 1. Moduł: STRUKTURA PREZENTACJI:
 • Wstęp, rozwinięcie i zakończenie
 • Znaczenie przygotowywanie przemówienia i prezentacji
 • Ustalenie celów prezentacji oraz zawartości
 • Planowanie wystąpienia
 1. Moduł: KONTAKT Z PUBLICZNOŚCIĄ
 • Kontakt wzrokowy, mowa niewerbalna, wywieranie wpływu na publiczność
 • Jak skutecznie używać głosu
 • Dostosowanie wystąpienia do audytorium

WEBINAR Z WYKORZYSTANIEM AKTYWNYCH METOD PRACY

 • Praca indywidualna i grupowa
 • Metafora
 • Burza mózgów
 • Praktyczne ćwiczenie wystąpień
 • Interaktywna prezentacja w PowerPoint

CELE WEBINARÓW:

 • zapoznanie się z podstawową wiedzą na temat wystąpień publicznych i technik prezentacji
 • ćwiczenie umiejętności stosowania technik prezentacji oraz skutecznego występowania publicznego z wywieraniem wpływu

KORZYŚCI  dla uczestników

 • skutecznie zaplanować i przeprowadzić wystąpienia publiczne
 • skutecznie zaprezentować przygotowany materiał przy maksymalizacji efektu wpływu na odbiorców prezentacji/ wystąpienia publicznego
 • skutecznie angażować i zarządzać wszystkimi uczestnikami spotkania oraz wystąpienia

 

Szkolenie prowadzi:

ALEKSANDRA SZEWCZYK – Doradczyni zawodowa, coach kariery i wykładowca na Politechnice Gdańskiej, trener biznesu, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka Skandynawistyki Uniwersytetu Gdańskiego, zna biegle język norweski. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej: Akademię Trenera i Komunikację i kreowanie wizerunku medialnego oraz na Uniwersytecie SWPS Coaching oraz 3 – letnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Zrządzania, gdzie pisze dysertację na temat coachingu. Ukończyła Szkołę Coachów Meritum na poziomie ICF PCC. Doradczyni zawodowa i wykładowca na Politechnice Gdańskiej. Trener biznesu specjalizuje się w tematyce umiejętności miękkich, wystąpień publicznych, coachingu, sztuce autoprezentacji, komunikacji, zarządzaniu sobą w czasie, radzeniu sobie ze stresem, twórczym rozwiązywaniu problemów. Przez wiele lat prowadziła warsztaty dla IKEA w Polsce jako specjalista od skandynawskiego designu dla klientów IKEA i Gdynia Design Days.

Terminy Webinarów: 29 lutego i 8 marca

Zwolnienie z VAT:  Wszyscy uczestnicy, których szkolenie jest finansowane ze środków publicznych lub ze środków europejskich – zgodnie z treścią art. 43 ust.1 pkt.29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku VAT, proszeni są o dostarczenie stosownego oświadczenia (bądź przesłanie skanu na adres e-mail).

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni przed szkoleniem na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 20 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji na 5 dni przed szkoleniem. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Regulamin

 1. Elektroniczny formularz zgłoszeniowy - Redagowanie pism urzędowych i firmowych
 2. (wymagane)
 3. (wymagane)
 4. (wymagane)
 5. (wymagany poprawny adres email)
 6. (wymagane)
--
 

Scroll to Top