Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Szkolenia, które podnoszą Twoje kwalifikacje

Tworzenie i udostępnianie w sieci

Prezentacje, infografiki, screencasty, ankiety, mapy myśli… Tworzenie i udostępnianie w sieci

Cele szkolenia:

Szkolenie ma na celu prezentację możliwości wykorzystania wybranych narzędzi Web 2.0 oraz aplikacji mobilnych w celach edukacyjnych i naukowych. Pod uwagę zostaną wzięte zwłaszcza usługi sieciowe oferujące proste, szybkie i darmowe tworzenie takich dokumentów jak multimedialne prezentacje (także w formie animacji), infografiki, screencasty i screenshoty (wraz z ich graficzną obróbką), ankiety oraz mapy myśli. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się także jak współpracować w sieci nad tworzeniem multimedialnych treści i udostępniać je online.

Szkolenie jest skierowane do nauczycieli, naukowców, bibliotekarzy i osób, które chciałyby nabyć praktyczna wiedzę z zakresu tworzenia i udostępniania multimedialnych dokumentów w World Wide Web. W trakcie szkolenia będą wykorzystywane narzędzia dostępne w sieci za darmo.

Program szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą teoretyczną i praktyczna wiedzę między innymi z zakresu następujących problemów:

  1. Web 2.0 i kultura konwergencji a tworzenie i współtworzenie multimedialnych dokumentów.
  2. Interaktywne możliwości współpracy użytkowników za pośrednictwem wybranych usług sieciowych.
  3. Praktyczne wykorzystanie wybranych narzędzi do tworzenia multimedialnych prezentacji, infografik, screencastów, ankiet oraz map myśli.
  4. Mobilność a tworzenie, organizacja i udostępnianie stworzonych przez użytkownika dokumentów.

Program:

Metody pracy:

Prowadzący:

Grzegorz Gmiterek jest adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na wykorzystaniu nowych technologii w instytucjach kultury i nauki (w tym szczególnie narzędzi i usług Web 2.0 oraz mobilnych urządzeń i aplikacji). Stypendysta Towarzystwa Historyczno – Literackiego w Paryżu im. Dr Marii Zdziarskiej – Zaleskiej. Uczestnik Programu Departamentu Stanu USA International Visitor Leadership Program “Library & Information Science”. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książki Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu. Biblioteka 2.0, Warszawa 2011, za którą otrzymał Nagrodę Naukową SBP im. Adama Łysakowskiego oraz współautor wydanej w 2017 roku książki Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece (wyróżnienie Rektora Politechniki Warszawskiej dla publikacji akademickiej w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych podczas Targów Książki Akademickiej i Naukowej w konkursie ACADEMIA).

Regulamin

Klienci