Kontakt

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego
ul. Bednarska 2-4, lok. 15, 00-310 Warszawa
tel. (22) 55 23 924, 502 825 492
e-mail: fundacja@fsd.edu.pl

Konto bankowe: 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724
KRS rejestr stowarzyszeń: 0000159132
KRS rejestr przedsiębiorców: 0058833943
REGON: 015467605
NIP: 521-32-36-597

Zarząd fundacji:
Halina Grażyna Oblas-Fadlallah – prezes zarządu
Maria Łoszewska-Ołowska – członek zarządu

WDIiB

Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie
działająca we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Bednarska 2/4, lok. 15, 00-310 Warszawa, tel. 22 55 23 924, fundacja@fsd.edu.pl

Charakterystyka i opis Fundacji | Sprawozdania z działalności Fundacji | Statut Fundacji | Zarząd Fundacji | Referencje