Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Szkolenia, które podnoszą Twoje kwalifikacje

Prawo pracy – najnowsze zmiany

Program szkolenia:

1) Nowe zasady zawierania terminowych umów o pracę – rodzaje, zasady, maksymalne okresy zatrudnienia, okresy wypowiedzeń

a) Umowa o pracę na okres próbny

b) Umowa o pracę na czas określony

2) Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich – zasady udzielania urlopów

a) ogólna charakterystyka nowelizacji urlopów związanych z rodzicielstwem z 2016 r.

b) Urlop macierzyński po nowelizacji

c) Urlop rodzicielski po nowelizacji

d) Urlop ojcowski po nowelizacji

e) Urlop wychowawczy po nowelizacji

3) Rozwiązywanie umów o pracę

a) Rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron

b) Wypowiedzenie umowy o pracę

c) Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

4) Czas pracy

5) Urlopy pracownicze

a) Urlop wypoczynkowy

b) urlop bezpłatny

c) urlop szkoleniowy

Prowadząca:

Dr Barbara Godlewska-Bujok – dr nauk prawnych; pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, od października 2016 r. Wydział Zarządzania UW, współautorka komentarza do ustawy o spółdzielniach socjalnych, a ponadto kilkunastu artykułów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego, szczególnie nowych trendów w prawie pracy oraz uprawnień rodziców pracujących. Jest autorką kilkunastu projektów ustaw z zakresu prawa socjalnego i prawa pracy. Jej zainteresowania obejmują prawo socjalne, prawo zatrudnienia i prawo spółdzielcze.

Regulamin

  1. Formularz zgłoszeniowy - Prawo pracy – najnowsze zmiany
  2. (wymagane)
  3. (wymagane)
  4. (wymagane)
  5. (wymagany poprawny adres email)
  6. (wymagane)
  7. (wymagane)
--
 

Klienci