Custom publishing w praktyce

To szkolenie już się odbyło. Data kolejnych warsztatów zostanie ogłoszona wkrótce.

Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie organizuje szkolenie otwarte „Custom publishing w praktyce, czyli redagowanie biuletynów firmowych”. Szkolenie odbędzie się 10-11 lutego 2015 roku, a poprowadzi je Teresa Kruszona (Gazeta Wyborcza) oraz Monika Walczak (szkolenia content marketing).

Cel warsztatów:

Celem warsztatów jest doskonalenie umiejętności tworzenia materiałów dziennikarskich w biuletynach firmowych – planowanie, zamawianie tekstów i materiałów graficznych, przygotowanie do pisania i pisanie artykułów, redagowanie, oraz przedstawienie klasycznych zasad i współczesnych trendów w projektowaniu magazynów i biuletynów.

Po szkoleniu uczestnicy szkolenia będą:

 • potrafili określić cele, jakie biuletyn ma spełniać w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • samodzielnie przygotować treść artykułu, który miałby zostać opublikowany w biuletynie w wersji papierowej i elektronicznej;
 • zaplanować pracę zespołu redakcyjnego, stworzyć plan projektu.

Custom publishing w praktyce

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów marketingu, komunikacji i PR oraz pozostałych działów przygotowujących biuletyny firmowe.

Program szkolenia:

Dzień 1: 

1. Planowanie numeru biuletynu (dobór materiału, co na pierwszej, drugiej stronie i na kolejnych)

2. Działy stałe (co powinno się znaleźć w każdym numerze)

3. Redagowanie tekstów nadesłanych przez wydawcę (w tym: zarząd firmy)

4. Propozycje tytułów tekstów i leadów, podpisów pod zdjęcia

5. Budowa i zawartość biuletynu: działy stałe, elementy zmienne, rubryki o różnej randze, wartości dla firmy,szpigiel, czyli struktura biuletynu (część gorąca, część zimna, proporcje części szpigla, zależnie od hierarchii tematów i ważności spraw w danym okresie). Wydania specjalne.

6. Koncepcja redakcyjna w strategii komunikacji

 • Jak dobrać formę względem funkcji biuletynu – przegląd gatunków prasowych

7. Praca nad tekstem

 • Wybór tematu: zainteresowanie czytelnika a realizacja strategii komunikacji
 • Skuteczny research – jak szybko zdobyć i sprawdzić informacje
 • Faza koncepcyjna tekstu: konspekt, szkic, mapa myśli
 • Struktura tekstu: tytuł, lead (lid), rozwinięcie (body), budowa akapitu, dodatkowe informacje (background)
 • Tajniki atrakcyjności tekstu: kiedy tytuł jest intrygujący a lead wprowadza w ciekawą treść?

Dzień 2:

I. Wstęp „IDEA”

Blok „IDEA” – omówienie teoretyczne magazynu i źródeł jego powstania.

 1. Tworzenie koncepcji publikacji w oparciu o treść i odbiorcę.
 2. Magazyn, co to za forma i dlaczego tak wygląda.
 3. Makieta jako pole walki między treścią a formą. Jak pogodzić oba te żywioły i osiągnąć spójną całość.

II. Praktyka – warsztaty „FORMA”

Blok „FORMA” – omówienie struktury magazynu, jego elementów i ich praktycznego oddziaływania na przestrzeń i odbiorcę.

Forma I

 1. Format i materiał. Wpływ wzroku, dotyku i węchu na odbiór publikacji. Grid, stelaż dla informacji. Tworzenie siatki i jej dobór do charakteru magazynu. Złoty podział, czytelność łamów i przepływ informacji. Linie poziome i pionowe, postrzeganie przez oko symetrii i jej świadome zaburzanie. Zależność między tekstem i grafiką. Dobry grid i jego wpływ na szybkość pracy.
 2. Typografia, czyli jak cię widzą tak cię piszą. Dobór krojów i możliwości tworzenia nimi zróżnicowanego nastroju. Ustalanie wielkości tekstu w odniesieniu do szerokości łamów i hierarchii informacji.

Forma II

 1. Mikro typografia, czyli diabeł tkwi w szczegółach. Akrosze, podpisy pod zdjęcia, inicjały i inne ozdobniki, które wyróżnią twoją publikację na tle innych.
 2. Nawigacja i struktura informacji, jak przeprowadzić czytelnika przez labirynt treści. Podział na działy, paginacja, nagłówki, spis treści a spójna i czytelna nawigacja.
 3. Koło ratunkowe i telefon do przyjaciela. Co zrobić kiedy materiał nie nadaje się do publikacji, fotografie są tragiczne a tekst nie może być zredagowany.
 4. Jak szukać inspiracji, na czym się wzorować. Strony internetowe które warto znać. Źródła dobrej typografii.
 5. Panel dyskusyjny.

Harmonogram zajęć (14 godzin, liczonych w systemie akademickim):

10 lutego 2015 roku

 • 10.00-11.30 – I blok zajęć
 • 11.30-11.45 – przerwa kawowa
 • 11.45–13.15 – II blok zajęć
 • 13.15–14.15 – przerwa obiadowa
 • 14.15-16.30 – III blok zajęć

11 lutego 2015 roku

 • 10.00-11.30 – I blok zajęć
 • 11.30-11.45 – przerwa kawowa
 • 11.45–13.15 – II blok zajęć
 • 13.15–14.15 – przerwa obiadowa
 • 14.15-16.30 – III blok zajęć

Prowadzący szkolenie:

Teresa Kruszona:

Absolwentka Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Z wykształcenia, zawodu i zamiłowania polonistka, od 33 lat zajmująca się poprawnością językową; jej specjalnością są sposoby redagowania tekstów i ortografia. Rozpoczynała pracę jako korektorka w „Życiu Warszawy”, a w roku 1989 związała się z „Gazetą Wyborczą”. Była tam korektorem, redaktorem oraz szefem działu Rynek „Gazety Stołecznej”. Teraz jestem redaktorem sekretariatu redakcji, odpowiada za pierwszą i drugą stronę „Gazety Wyborczej” oraz jej język. Udziela internautom porad na temat języka polskiego w portalu Gazeta.pl. Współtworzony przez nią cykl artykułów „Polski dla Polaków”, towarzyszący kolekcji słowników języka polskiego „Gazety”, dostał nagrodę w konkursie „World Young Reader Prize” organizowanym przez Światowy Związek Prasy (WAN) z Paryża skupiający wydawców i redaktorów ze 102 krajów świata. W kolekcji tej ukazał się tom „Ortografia i nie tylko…” jej autorstwa. Prowadzi szkolenia z poprawności językowej, redagowania tekstów oraz kultury języka dla redaktorów, dziennikarzy i tłumaczy. Jest członkiem Komisji Ortograficzno-Onomastycznej przy Radzie Języka Polskiego przy Prezydium PAN.

Monika Walczak:

Jest certyfikowanym trenerem i coachem. Od wielu lat prowadzi treningi interpersonalne oraz doradza w budowaniu i rozwijaniu kariery zawodowej. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach rozwojowych dot. m.in. personal brandingu, komunikacji i zarządzania. Od wielu lat jest związana z polskim rynkiem mediów. Przez blisko pięć lat zarządzała Mediapolis Sp. z o.o., jedną z największych firm content marketingowych w Polsce. Przygotowywała i realizowała strategie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Kierowała wieloma projektami mediowymi, pracując w największych koncernach w Polsce, m.in. Wydawnictwo Bauer („Twój Styl”) oraz Agora S.A. („GW”). Pracując jako Senior Consultant w jednej z czołowych firmy typu ‘executive search’, rekrutowała m.in. DANONE, GE BPH SA czy TU Allianz.
Obecnie jest partnerem zarządzającym w Grupie Szkoleniowej: wymagamy.pl. Charakterystyczną cechą jej szkoleń jest to, że przekazuje praktyczną, biznesową wiedzę, która wprost koresponduje z potrzebami uczestników.

 Informacje organizacyjne:

Termin: 10-11 lutego 2015 roku
Miejsce: Warszawa
Czas szkolenia: 14 godzin liczonych w systemie akademickim oraz przerwy kawowe i przerwy obiadowe.
Koszt: 1300 zł obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat. Przy zgłoszeniu więcej osób na jednym zgłoszeniu obowiązuje zniżka.

Zgłoszenia przyjmujemy do wyczerpania miejsc, tylko na formularzu zgłoszeniowym. Wpłaty należy dokonywać w terminie 7 dni od zgłoszenia na szkolenie na konto bankowe: Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego 73 1160 2202 0000 0000 3601 7724. Fundacja pobiera opłatę administracyjną w wysokości 10 proc. wartości kursu w przypadku rezygnacji z warsztatów do 14 dni przed ich rozpoczęciem, gdy jest to krótszy termin opłata wynosi 25 proc. wartości kursu. Wysłanie zgłoszenia jest jednoczesną akceptacją tych zasad i podstawą do wystawienia rachunku.

Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o przesłanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Więcej informacji: tel. 0 502 825 492. Warsztaty kończą się uzyskaniem certyfikatu.

Scroll to Top