• Odpowiedzi na pisma i reklamacje

  • Redagowanie biuletynów firmowych

  • Redagowanie aktów administracji i korespondencji w postępowaniu administracyjnym

WDIiB

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego (w skrócie Fundacja Szkolnictwo Dziennikarskie) działająca we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Bednarska 2/4, lok. 15, 00-310 Warszawa, tel. 22 55 23 924, fundacja@fsd.edu.pl

Charakterystyka i opis Fundacji | Sprawozdania z działalności Fundacji | Statut Fundacji | Zarząd Fundacji