NAUKĄT

Audycje upowszechniające
polskie projekty badawcze i wiedzę
dotyczącą rozwoju środowiska akademickiego
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW Radio Kampus WDIB Magazyn studencki PDF
Akademickie Radio LUZ Studenckie Radio ŻAK Radio AFERA

4 czerwca 2019

Tematem audycji będzie ocena po roku od wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W rozmowie z ekspertami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Warszawskiego i przedstawicielami przedsiębiorców omówione zostaną skutki wprowadzenia nowych przepisów.

Więcej

11 czerwca 2019

W trakcie audycji odpowiemy na pytania, jak w dobie nadmiaru informacji zweryfikować wiedzę naukowo wartościową i rozpoznać pseudonaukę?

Więcej

18 czerwca 2019

Program pokazujący współpracę między naukowcami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe.

Więcej

25 czerwca 2019

W Polsce funkcjonuje obecnie ponad sto instytutów badawczych prowadzących prace badawcze w niemal wszystkich obszarach nauki. W ramach prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej programu Międzynarodowe Agendy Badawcze w naszym kraju powstaną wyspecjalizowane, wiodące w skali światowej ośrodki naukowe.

Więcej

3 września 2019

Audycja, w której słuchacz pozna przykłady polskich naukowców prowadzących badania poza granicami naszego kraju.

Więcej

10 września 2019

Polscy architekci projektują nową siedzibę Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego. Badacze-polarnicy z całego świata korzystać będą z laboratoriów, sal konferencyjnych i bibliotek.

Więcej