Wpływ technologii na funkcjonowanie młodych – FOMO

Telefon kontaktowy
(22) 55 23 924, +48 502 825 492
Email kontaktowy
fundacja@fsd.edu.pl, szkolenia@fsd.edu.pl

Rozwój technologii spowodował wyłonienie się FOMO – Fear of Missing Out – strachu przed odcięciem od informacji, przejawiającym się wzmożonym korzystaniem z mediów społecznościowych, a co za tym idzie urządzeń elektronicznych. Na wysokie FOMO cierpi co piąty internauta w wieku 15- 24 lat. Syndrom ten wpływa na relacje międzyludzkie, kondycję psychiczną, a nawet na ogólne odczuwanie szczęścia – 11% polskich internautów deklaruje, że media społecznościowe obniżają ich samoocenę. Radzenie sobie z FOMO, skala zjawiska i jego oddziaływanie na środowisko młodzieży będą tematem audycji, a wśród zaproszonych gości będą dr Anna Jupowicz–Ginalska i dr Justyna Jasiewicz z Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW Radio Kampus WDIB Magazyn studencki PDF
Akademickie Radio LUZ Studenckie Radio ŻAK Radio AFERA