NAUKĄT

Audycje upowszechniające
polskie projekty badawcze i wiedzę
dotyczącą rozwoju środowiska akademickiego
Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW Radio Kampus WDIB Magazyn studencki PDF
Akademickie Radio LUZ Studenckie Radio ŻAK Radio AFERA

17 września 2019

Program pokazujący naukę w „rozrywkowym” wydaniu. Laureaci konkursów FameLab oraz Popularyzator nauki pokażą jak o dowolnej dyscyplinie naukowej mówić w jasny i atrakcyjny sposób.

Więcej

24 września 2019

Rozwój technologii spowodował wyłonienie się FOMO – Fear of Missing Out – strachu przed odcięciem od informacji, przejawiającym się wzmożonym korzystaniem z mediów społecznościowych, a co za tym idzie urządzeń elektronicznych.

Więcej

1 października 2019

Jaki kierunek studiów wybierać w czasach szybko zmieniającego się świata? Tematem audycji będzie dynamika rynków pracy i innowacje wkraczające na ten rynek.

Więcej

8 października 2019

Sztuczna inteligencja wykorzystywana przez naukowców może się okazać szansą dla małych i średnich przedsiębiorstw; wymaga jednak współpracy sektora prywatnego z sektorem publicznym.

Więcej

15 października 2019

Grupą docelową narzędzia Narra, nad którym pracują lingwiści z Polski, będą studia zajmujące się projektowaniem gier wideo. Narzędzie pozwoli na usprawnienie procesu tworzenia gier.

Więcej

22 października 2019

Specjalna Przestrzeń Makerspace@UW umożliwia studentom i pracownikom pracę nad projektami zarówno własnymi jak i w ramach Zespołowych Projektów Studenckich.

Więcej