Ustawa 2.0

Telefon kontaktowy
(22) 55 23 924, +48 502 825 492
Email kontaktowy
fundacja@fsd.edu.pl, szkolenia@fsd.edu.pl

Audycje upowszechniające polskie projekty badawcze i wiedzę dotyczącą rozwoju środowiska akademickiego

Tematem audycji będzie ocena ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym po roku od wejścia w życie. W rozmowie z ekspertami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Uniwersytetu Warszawskiego i przedstawicielami przedsiębiorców omówione zostaną skutki wprowadzenia nowych przepisów; autorzy audycji poproszą gości o scharakteryzowanie szkolnictwa wyższego w Polsce; omówione zostaną wyzwania stojące przed polską nauką; przedstawione zostaną rady pozwalające na tworzenie – zgodnie z duchem Ustawy – gospodarki opartej na innowacjach. Część audycji zostanie poświęcona powstającej Sieci Badawczej Łukasiewicz; perspektywom rozwoju i zasadności współpracy instytutów w ramach sieci.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW Radio Kampus WDIB Magazyn studencki PDF
Akademickie Radio LUZ Studenckie Radio ŻAK Radio AFERA