Nowe technologie w nauce: medycyna

Audycje upowszechniające polskie projekty badawcze i wiedzę dotyczącą rozwoju środowiska akademickiego

W Polsce funkcjonuje obecnie ponad sto instytutów badawczych prowadzących prace badawcze w niemal wszystkich obszarach nauki. W ramach prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej programu Międzynarodowe Agendy Badawcze w naszym kraju powstaną wyspecjalizowane, wiodące w skali światowej ośrodki naukowe. Jednym z nich jest powstające w Warszawie Międzynarodowe Centrum Badań Okulistycznych. Dzięki kompleksowo opracowanemu planowi badań – zespoły chcą w ciągu pięciu lat osiągnąć cele badań z obszaru m.in. nowych technologii, optyki stosowanej. Profesor Maciej Wojtkowski z Zakładu Chemii Fizycznej Układów Biologicznych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN opowie w audycji o opracowaniu nowoczesnych narzędzi do leczenia chorób oka i współpracy ośrodków polskich z placówkami amerykańskimi i brytyjskimi.

Scroll to Top