Przenikanie się dyscyplin naukowych

Telefon kontaktowy
(22) 55 23 924, +48 502 825 492
Email kontaktowy
fundacja@fsd.edu.pl, szkolenia@fsd.edu.pl

Program pokazujący współpracę między naukowcami reprezentującymi różne dyscypliny naukowe. Podejmiemy tematy neuroinformatyki, biofizyki, biochemii. W trakcie audycji porozmawiamy o naukach o sztuce z Kołem Naukowym Introit. W audycji wypowiadać się będą zarówno studenci, jak i naukowcy. Program pokaże interdyscyplinarne zespoły badawcze.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW Radio Kampus WDIB Magazyn studencki PDF
Akademickie Radio LUZ Studenckie Radio ŻAK Radio AFERA