Przestrzeń miejska pod lupą naukowców

Telefon kontaktowy
(22) 55 23 924, +48 502 825 492
Email kontaktowy
fundacja@fsd.edu.pl, szkolenia@fsd.edu.pl

W audycji podjęta zostanie tematyka odpowiedzialnego planowania przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem potrzeb jej mieszkańców. Rozwój infrastruktury na poziomie lokalnym i regionalnym odpowiadający potrzebom różnych grup stanowi wyzwanie dla współczesnych projektantów, jest też obszarem współpracy środowiska naukowego z samorządami. Poza kryterium użyteczności analizie poddany zostanie również wpływ przestrzeni i rozwiązań architektonicznych na funkcjonowanie społeczności lokalnych i zdrowie psychiczne mieszkańców. Gościem programu będzie dr Beata Fortuna-Antoszkiewicz, dr Jan Łukaszkiewicz z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
MNiSW Radio Kampus WDIB Magazyn studencki PDF
Akademickie Radio LUZ Studenckie Radio ŻAK Radio AFERA