Przestrzeń miejska pod lupą naukowców

W audycji podjęta zostanie tematyka odpowiedzialnego planowania przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem potrzeb jej mieszkańców. Rozwój infrastruktury na poziomie lokalnym i regionalnym odpowiadający potrzebom różnych grup stanowi wyzwanie dla współczesnych projektantów, jest też obszarem współpracy środowiska naukowego z samorządami. Poza kryterium użyteczności analizie poddany zostanie również wpływ przestrzeni i rozwiązań architektonicznych na funkcjonowanie społeczności lokalnych i zdrowie psychiczne mieszkańców. Gościem programu będzie dr Beata Fortuna-Antoszkiewicz, dr Jan Łukaszkiewicz z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW.

Scroll to Top