Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

6. edycja nagrody im. dr. Karola Jakubowicza

Kapituła konkursu o Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń publikacji naukowych do 6. edycji konkursu.

Zgodnie z regulaminem konkursu, prawo do zgłaszania wybitnych publikacji naukowych poświęconych badaniom stanu demokracji, praw człowieka, polityki medialnej, etyki dziennikarskiej i mediów publicznych posiadają członkowie Kapituły, redaktorzy „Central European Journal of Communication” (redaktor naczelny oraz jego zastępca), laureaci Nagrody z poprzednich edycji, a także stali współpracownicy redakcji „Central European Journal of Communication” oraz badacze mediów publicznych z globalnej sieci The International Association of Public Service Media Researchers (IAPMR). Zgłoszenia maksymalnie dwóch publikacji można dokonać wyłącznie poprzez formularz elektroniczny, udostępniony mailowo uprawnionym osobom.

Na podstawie zgłoszeń w terminie do 31 marca 2023 roku, Kapituła Nagrody nominuje maksymalnie 6 spośród zgłoszonych publikacji, a następnie wybierze Laureata/Laureatkę. Informacja o zwycięzcy/zwyciężczyni zostanie ogłoszona publicznie w dniu 28 kwietnia br., w rocznicę śmierci Patrona Nagrody.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji konkursu znajduje się na stronie internetowej PTKS: https://www.ptks.pl/konkursy/nagroda-im-dr-karola-jakubowicza/379-edycja-2023, a także na stronie internetowej czasopisma „Central European Journal of Communication”: https://cejc.ptks.pl/Blog/The-Media-and-Democracy-Karol-Jakubowicz-Award-2023.

Poprzednia edycja konkursu: 2022