Nominacje do 7. edycji nagrody im. dr. Karola Jakubowicza

Trzy publikacje traktujące o mediach i demokracji zostały nominowane do tegorocznej edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza:

1) Tiziano Bonini & Emiliano Treré (2024). Algorithms of Resistance. The Everyday Fight against Platform Power. Cambridge, MA: MIT Press.

2) Gergely Gosztonyi (2023). Censorship from Plato to Social Media. The Complexity of Social Media’s Content Regulation and Moderation Practices. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-46529-1.

3) Ewa Nowak-Teter (2023). Opinia publiczna online [Public Opinion Online]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Laureat tegorocznej edycji Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza zostanie ogłoszony w dniu 28 kwietnia, w rocznicę śmierci Patrona Nagrody.

Podczas posiedzenia w dniu 4 kwietnia 2024 roku, Kapituła Nagrody dokonała oceny publikacji zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu o Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza. Monografie oraz artykuły naukowe wpisujące się w badania mediów i demokracji były zgłaszane przez członkinie i członków Kapituły, redaktorów „Central European Journal of Communication” (redaktora naczelnego, zastępcę redaktora naczelnego, stałych współpracowników redakcji), członków zarządu sieci badawczej International Association of Public Service Media Researchers oraz laureatów Nagrody z poprzednich edycji. Każdej z uprawnionych osób przysługiwało prawo zgłoszenia maksymalnie 2 publikacji.

Kapituła Nagrody dokonała oceny zgodnie z kryteriami:

  • oryginalności i poprawności metodologicznej,
  • znaczenia dla rozwoju badań mediów i demokracji,
  • oraz potencjału dla polityki medialnej i oddziaływania na świadomość społeczną.

W imieniu Kapituły, serdecznie gratulujemy wszystkim Nominowanym do Nagrody!

Dagmara Sidyk-Furman i Michał Głowacki

Grafika: Maja Sosnowska

Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej: https://www.ptks.pl/konkursy/nagroda-im-dr-karola-jakubowicza/404-edycja-2024

Poprzednia edycja: https://www.fsd.edu.pl/edukacja/6-edycja-nagrody-im-dr-karola-jakubowicza/

Scroll to Top