Pozostałe szkolenia, Szkolenia

Emisja głosu (online)

Proponowane przez nas zajęcia to pierwszy krok do poprawy estetyki mówienia. Będziemy wspólnie uczyli się mówić
i czytać głośno tak, by było to interesujące. Celem zajęć jest przypomnienie prawideł poprawnej wymowy polskiej, opanowanie przez uczestników przeprowadzania podstawowych ćwiczeń z zakresu dykcji i ekspresji, rozwijanie umiejętności głośnego czytania.

Szkolenia, Szkolenia otwarte

Korekta redakcyjna – szkolenie stacjonarne

Warsztaty adresowane są do słuchaczy, którzy chcą pogłębić swoje umiejętności praktyczne w zakresie korekty językowej. Szkolenie skierowane jest do redaktorów wydawnictw, osób piszących komunikaty prasowe, newslettery, redagujących strony internetowe oraz wiadomości do Internetu, pracowników działów HR, promocji, rzeczników prasowych oraz wszystkie osoby prowadzące korespondencję biurową.

Pozostałe szkolenia, Szkolenia

Cykl webinarów: Wystąpienia publiczne

Pierwszy webinar stanowi praktyczne przygotowanie do prowadzenia wystąpienia publicznego z wykorzystaniem najlepszych praktyk i różnorodnych technik prezentacji. Webinary prowadzone metodą warsztatową aktywizują uczestników i pozwalają zgłębić wiedzę w praktyczny sposób.

Pozostałe szkolenia, Szkolenia

Prawo prasowe w praktyce (online)

Szkolenie przybliżające w przystępny i praktyczny sposób podstawowe regulacje z zakresu prawa mediów, niezbędne zarówno w kontaktach z dziennikarzami, jak i przy redagowaniu prasy firmowej oraz strony internetowej. Uwzględnia najnowsze zmiany dotyczące autoryzacji wprowadzone ustawą z 27 października 2017 r.

Scroll to Top