Pozostałe szkolenia, Szkolenia

Emisja głosu (online)

Proponowane przez nas zajęcia to pierwszy krok do poprawy estetyki mówienia. Będziemy wspólnie uczyli się mówić
i czytać głośno tak, by było to interesujące. Celem zajęć jest przypomnienie prawideł poprawnej wymowy polskiej, opanowanie przez uczestników przeprowadzania podstawowych ćwiczeń z zakresu dykcji i ekspresji, rozwijanie umiejętności głośnego czytania.

Pozostałe szkolenia, Szkolenia

Cykl webinarów: Wystąpienia publiczne

Pierwszy webinar stanowi praktyczne przygotowanie do prowadzenia wystąpienia publicznego z wykorzystaniem najlepszych praktyk i różnorodnych technik prezentacji. Webinary prowadzone metodą warsztatową aktywizują uczestników i pozwalają zgłębić wiedzę w praktyczny sposób.

Pozostałe szkolenia, Szkolenia

Prawo prasowe w praktyce (online)

Szkolenie przybliżające w przystępny i praktyczny sposób podstawowe regulacje z zakresu prawa mediów, niezbędne zarówno w kontaktach z dziennikarzami, jak i przy redagowaniu prasy firmowej oraz strony internetowej. Uwzględnia najnowsze zmiany dotyczące autoryzacji wprowadzone ustawą z 27 października 2017 r.

Scroll to Top