Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Skuteczna rekrutacja i selekcja

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego tworzenia i prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji – od momentu opracowania założeń, do wyboru odpowiedniego kandydata do zatrudnienia. Szkolenie pozwoli na optymalizowanie przebiegu procesu rekrutacji i selekcji, dobranie odpowiednich narzędzi do rekrutacji osób na poszczególne stanowiska i efektywne prowadzenie rekrutacji i selekcji na każdym z jej etapów.

Założenia szkolenia:

Przy szkoleniu zamkniętym dedykowanym wybranej firmie, uczestnicy pracują na realnych przykładach rekrutacji pracowników do swoich zespołów. Wszystkie etapy szkolenia przechodzimy pracując na konkretnych profilach kandydatów i do nich dopasowujemy konkretne działania i narzędzia, które następnie można wdrożyć w organizacji.

Program szkolenia:

1. Wizerunek firmy jako pracodawcy

2. Tworzenie profilu kandydata – podstawa do budowania procesu rekrutacji i selekcji

3. Ogłoszenie i wizerunek firmy

4. Selekcja kandydatów

5. Rozmowa kwalifikacyjna

6. Narzędzia wspierające selekcję kandydatów

7. Trudne sytuacje rekrutacyjne

Działania szkoleniowe:

Czas trwania szkolenia:

Biogram prowadzącego:
asia kamińskaJoanna Kamińska –
 HR Manager, doradca HR, trener biznesu, a przede wszystkim pasjonatka obszaru HR. Psycholog organizacji (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), a także absolwentka kilku kierunków studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego – Akademia Menedżera Personalnego, Zarządzanie Kompetencjami Pracowników i Szkoła Trenerów Biznesu.
Budowała działy personalne od podstaw, doradza firmom działania w zakresie polityki personalnej i wdrażania narzędzi HR. Swoje doświadczenie zawodowe związane z obszarem HR rozpoczęła w firmie doradztwa personalnego, gdzie była odpowiedzialna za realizowanie projektów dotyczących m.in. obszaru kompetencji, oceny pracowniczej, motywacji, Assessment Centre, a także badań Mystery Shopper. Była odpowiedzialna za wdrażanie narzędzi z obszaru HR u klientów zewnętrznych i koordynowanie prac kilkuosobowego zespołu projektowego. Następnie pracowała jako HR Manager w firmie produkcyjno-handlowej, w której od podstaw tworzyła dział personalny i politykę HR dla całej organizacji. W ramach realizowanych działań wdrożyła w firmie zarządzanie kompetencjami pracowników, system ocen okresowych, system motywacyjny i premiowy, wartościowanie stanowisk pracy. Była także odpowiedzialna za projekty Assessment Centre, obszar employer branding i tworzenie standardów rekrutacji. Ponadto realizowała warsztaty wewnętrzne dla pracowników
w tematyce: zarządzania zmianą, rekrutacji i selekcji, prowadzenia rozmów rozwojowych, wystąpień publicznych i organizacji czasu. W swojej pracy pełniła także rolę HR Business Partnera w dużej organizacji z sektora finansowego, gdzie budowała i wdrażała politykę personalną na obszarze Polski północnej. Zajmowała się zagadnieniami związanymi z programami rozwojowymi dla pracowników, rekrutacją i selekcją, a także employer branding.
Obecnie realizuje projekty związane z obszarem HR i działaniami rozwojowymi, prowadzi szkolenia dla działów personalnych i menedżerów, a także jako ekspert współpracuje z wiodącymi portalami branżowymi (m.in. www.HRNews.pl, www.HRStandard.pl, www.GoldenLine.pl, www.Employer-Branding.pl, www.MarkaPracodawcy.pl). Poza tym prowadzi bloga ‘HR z pasją’ i bierze czynny udział w konferencjach branżowych (m.in. prelegent w HR Factor I edycja, panelista na HRcamp 2013, juror konkursu Bohaterowie HR 2014, juror w konkursie EBStars 2014). Pomysłodawca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych ‘Budowanie wizerunku pracodawcy – Employer Branding’ w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Informacje dodatkowe:
Program może zostać zmodyfikowany w zależności od potrzeb i sugestii uczestników, w wersji jedno lub dwudniowej.
Więcej informacji: Grażyna Oblas, tel. 0 502 825 492.