Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Przywództwo transformacyjne

Szkolenie „Przywództwo transformacyjne” powstało z myślą o menedżerach, właścicielach firm i pracownikach zainteresowanych zarządzaniem ludźmi w przyszłości. Przywódca transformacyjny, to człowiek, który potrafi budować siłę swojego zespołu dla dobra efektywności i jednocześnie rozwoju ludzi. Jego charyzma nie opiera się na tanich chwytach i motywacyjnych hasłach bez pokrycia, a na spójności osobistej, wartościach i zdrowej świadomości swojej siły…

Kompetencje menedżerskie

Podczas szkolenia uczestnicy poznają umiejętności najbardziej kluczowe w pracy managera, z naciskiem na te elementy, z którymi najczęściej borykają się managerowie na początku swojej drogi zawodowej w nowej roli. Uczestnicy: Szkolenie skierowane jest do managerów, których staż na danym stanowisku nie wynosi więcej niż kilka lat lub którzy mimo wieloletniego stażu nie uczestniczyli dotychczas w…

Podstawy efektywnego zarządzania zespołem

Cele szkolenia Uczestnicy nabędą wiedzę i praktycznych umiejętności zarządzania sobą w pracy. Uczestnicy poznają różne style zarządzania i nabędą praktycznych umiejętności w stosowaniu przywództwa sytuacyjnego. Uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z podstaw skutecznej komunikacji, delegowania zadań i motywowania pracowników.

Skuteczna rekrutacja i selekcja

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego tworzenia i prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji – od momentu opracowania założeń, do wyboru odpowiedniego kandydata do zatrudnienia. Szkolenie pozwoli na optymalizowanie przebiegu procesu rekrutacji i selekcji, dobranie odpowiednich narzędzi do rekrutacji osób na poszczególne stanowiska i efektywne prowadzenie rekrutacji i selekcji na każdym z jej etapów.