Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Redakcja wydawnicza

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności praktycznych z zakresu redakcji książek. Szkolenie skierowane jest do redaktorów, pracowników działów wydawniczych, do osób pracujących z tekstem. Program szkolenia obejmuje: redaktorską krytyczną analizę tekstu, porządki edytorskie, redakcję a korektę.

Uczestnicy przynoszą krótki materiał z własnej praktyki zawodowej – do dyskusji. Materiał należy przynieść na zajęcia w 10 egzemplarzach lub przesłać do Fundacji warsztatów przed rozpoczęciem zajęć pocztą elektroniczną.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy (7 godzin)
Redaktorska krytyczna analiza tekstu
a.  Trzy warstwy redakcyjne tekstu:

b.  Zróżnicowanie w zależności od rodzaju publikacji: od poezji do słownika i instrukcji
c.  Dwa poziomy redaktorskiego czytania tekstu:

Porządki edytorskie (warstwa redakcyjna trzecia)

Warsztaty – redagujemy:
– tekst literacki
– hasło encyklopedyczne
– tekst informacyjny, np. ulotka, afisz, ogłoszenie
– bibliografia wg normy polskiej i w systemie harwardzkim

Dzień drugi (7 godzin)
Redakcja a korekta
a. Tok pracy przy tekście – siedem etapów
b. Redakcja – korekta – korekta redaktorska – adiustacja

Warsztaty – redagujemy
– korekta redaktorska
– korekta składu, czyli rewizja redaktorska; ozalid

Dyskusja nad materiałami przyniesionymi przez uczestników

Harmonogram zajęć:

1 dzień
10.00-11.30: Redaktorska krytyczna analiza tekstu
11.30-11.45: przerwa kawowa
11.45-13.15: Porządki edytorskie (warstwa redakcyjna trzecia)
13.15-14.15: przerwa obiadowa
14.15-16.30: Warsztaty – redagujemy

2 dzień
10.00-11.30: Redakcja a korekta
11.30-11.45: przerwa kawowa
11.45-13.15: Warsztaty – redagujemy
13.15-14.15: przerwa obiadowa
14.15-16.30: Dyskusja nad materiałami przyniesionymi przez uczestników

Trener:

mira latkowskaMirosława Łątkowska – absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego na UKSW. W latach 1985-1989 współzałożycielka i redaktor działającego w drugim obiegu Niezależnego Wydawnictwa Książkowego Wers. Współzałożycielka i redaktor naczelna Oficyny Wydawniczej Volumen działającej od roku 1990 (właścicielka od 2006 roku). Wieloletni redaktor – współpracowniczka wielu wydawnictw, m.in. w latach 2006-2010 redaktor naczelna projektu „Encyklopedia Solidarności. Opozycja antykomunistyczna w latach 1976-1989”. Asystent w Katedrze Edytorstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – nauczyciel akademicki na specjalizacji edytorskiej filologii polskiej z zakresu edytorstwa współczesnego i redagowania tekstów. Od 2008 roku współpracuje z Fundacją na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, gdzie prowadzi szkolenia z redakcji tekstów, redakcji wydawniczej, korekty i edytorstwa. Od lat ekspert konkursu Wrocławski Program Wydawniczy.