Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi – crisis management, prewencja kryzysowa. Celem warsztatów jest rozwinięcie umiejętności związanych z przygotowaniem organizacji na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych, a także unikania potencjalnych zagrożeń.

Za pomocą warsztatów i analizy studiów przypadków przekazana zostanie uczestnikom szkolenia wiedza, dzięki której świadomie i zgodnie z istniejącymi kanonami sztuki PR będą mogli przygotowywać plany kryzysowe, materiały antykryzysowe, oraz reagować w sytuacjach zagrożenia. Szkolenie ma również na celu przygotowanie jego uczestników do efektywnych, profesjonalnych kontaktów z przedstawicielami mediów przed, w trakcie oraz po zaistnieniu sytuacji kryzysowej.

Jest to szkolenie zamknięte, przygotowane dla konkretnej instytucji publicznej czy przedsiębiorcy, po indywidualnym dostosowaniu programu szkolenia.

Nabyte umiejętności
Podczas całego procesu szkolenia, uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu zaawansowanych technik komunikacji interpersonalnej oraz komunikacji z mediami, a w tym:

Poza tym osoby szkolone poszerzą swoje umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji, umiejętności odczytywania i nadawania komunikatów werbalnych i niewerbalnych, umiejętności reagowania w sytuacjach trudnych oraz stresowych oraz odpowiedniego nastawienia do osób z otoczenia.
Szkolenie da uczestnikom praktyczną wiedzę w zakresie minimalizacji konfliktów, asertywnego zachowania, perswazji, a także umiejętność radzenia sobie w sytuacji różnicy zdań.

Program szkolenia:

Możliwe jest przeprowadzenie szkolenia zarówno w siedzibie zleceniodawcy jak i na zewnątrz. Każdorazowo warunki ustalane są indywidualnie w zależności od potrzeb zleceniodawcy. Możliwe są do wykorzystania ośrodki zarówno w centrum Polski, jak i np. w Bieszczadach czy Zakopanem (gdzie trenerzy systematycznie prowadzą szkolenia).

Szkolenie przeprowadza jeden lub dwóch (na życzenie zleceniodawcy) trenerów. Duet trenerski (trener komunikacji i media relations – dziennikarz) posiada doświadczenie w prowadzeniu podobnych szkoleń.

Głównym trenerem jest dr Dariusz Tworzydło, ekspert ds. public relations (więcej informacji na stronie www.tworzydlo.pl
Profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Ekonomiczny), gdzie uzyskał również stopień doktora nauk ekonomicznych (2000). Absolwent studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej w Krakowie (1999) oraz na Politechnice Rzeszowskiej (1999). Absolwent kursu “Zintegrowane podejście do PR” w London School of Public Relations (2004). W roku 1997 podjął studia podyplomowe również w Wyższej Szkole Handlowej w Lille oraz na Uniwersytecie Katolickim w Nice. Specjalista z zakresu Public Relations, marketingu usług oraz ekonomii. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Rzeszowie. Członek Rady Nadzorczej Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Członek Rady programowej REMADAYS (2004). Członek Rady Naukowej Piar.pl oraz współpracownik Home&Market. Członek jury konkursu “Złote Spinacze” organizowanego przez Związek Firm Public Relations. Pomysłodawca, współzałożyciel i pierwszy dyrektor Centrum Konferencyjnego WSIiZ. Wykładowca Rzeszowskiej Szkoły Menedżerów. Ekspert Centrum Wspierania Biznesu. Ekspert Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie. Prelegent na konferencjach i warsztatach tematycznych organizowanych przez European Conferences United Marketing. Inicjator i współorganizator konferencji i kongresów poświęconych problematyce Public Relations. Menadżer Zarządzający Kongresu Public Relations. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP (2002). Autor ponad 100 artykułów naukowych, publicystycznych, skryptu, redaktor kilku opracowań naukowych, autor książki “Public Relations. Teoria i studia przypadków”. Autor raportów badawczych z zakresu Public Relations, ekspertyz, analiz rynku i konkurencji (m.in. dla Tomdex Łańcut, Galicja Łańcut, ZETO sp. z o.o. w Rzeszowie, Model w Biłgoraju i inne). Współpracował z wieloma firmami i instytucjami. Prowadził szkolenia dla Pekao S.A., PKO BP S.A., Lubelskiego Banku Regionalnego, STREAM Communications w Krakowie, ZETO Rzeszów, Mikrotech SA Krosno, Mantee Leżajsk, na zlecenie ECU Marketing Polska i inne. Obecnie: Kierownik Zakładu Public Relations w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Członek Senatu oraz Rady Wydziału Ekonomicznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Pracował na stanowisku Pełnomocnika Rektora ds. wdrożenia Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych ECTS (2002-2003). Wdrożył system na WSIiZ. Dotychczas pracował również m.in. jako Doradca Dyrektora Generalnego Instytutu Gospodarki ds. Public Relations (2001). Twórca akcji charytatywnych (Aukcja dzieł sztuki z której dochód przeznaczono na wspieranie młodych twórców [2003] oraz Aukcja obrazów z której dochód przeznaczono na Dom Dziecka w Stalowej Woli [2004], aukcja zdjęć artystów fotografików na rzecz Stowarzyszenia „Wzrastanie”). Inicjator projektów społecznych.

Informacje dodatkowe:
Program może zostać zmodyfikowany w zależności od potrzeb i sugestii uczestników. Więcej informacji: Grażyna Oblas, tel. 0 502 825 492.