Czym są kosmiczne śmieci?

Zespół kierowany przez prof. Konrada Jędrzejewskiego z Instytutu Systemów Elektronicznych WEiTI
PW dokonał obserwacji lotu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) z wykorzystaniem polskich
anten odbiorczych międzynarodowej sieci radioteleskopów astronomicznych LOFAR oraz prostych
rozwiązań bazujących na ogólnodostępnych komercyjnych odbiornikach sygnałów radiowych.
Precyzyjne wyniki jakie uzyskano we współpracy z naukowcami z Centrum Badań Kosmicznych
Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN) pozwoliły na opracowanie nowych metod przeszukiwania
przestrzeni kosmicznej, w tym w międzynarodowym systemie śledzenia pomiarów ruchu satelitów.
Koncepcja obserwacji obiektów kosmicznych pozwoli na szybkie i precyzyjne wyznaczenie pozycji
stacji kosmicznych, satelitów czy tzw. kosmicznych śmieci, bez względu na porę dnia, czy panujące
warunki atmosferyczne.


Ekspert: prof. Konrad Jędrzejewski, Instytut Systemów Elektronicznych WEiTI PW

Zapraszamy do odsłuchania audycji:

Emisje audycji:

we wtorki o 12:30 w Akademickim Radiu Kampus

w niedziele o 9:00 w Akademickim Radiu Luz

w poniedziałki o 10 w Studenckim Radiu Żak

w niedziele o 7.30 w Akademickim Radiu Centrum

Projekt Tu Nauka realizowany przez Fundację w ramach programu “Społeczna odpowiedzialność nauki” został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Wartość dofinansowania: 250 680 zł

Całkowita wartość projektu: 278 540 zł

Lista tematów oraz linki do odsłuchu znajdują się w zakładce Tu nauka

Scroll to Top