Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Projekt naukowy: Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych

Fundacja dofinansowała – obok Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – realizowany w Instytucie Dziennikarstwa UW projekt “Cyfrowa Biblioteka Druków Ulotnych Polskich i Polski Dotyczących z XVI, XVII i XVIII Wieku”.

IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego wraz z Zakładem Zagranicznych Systemów Medialnych Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego organizowała IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze “Wpływ Internetu na ewolucję n@rodowych systemów medialnych”.

V Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców: Internetowość mediów masowych

Dzięki zaangażowaniu Fundacji odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców “Internetowość mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji – nowa ekologia mediów” oraz IV edycja warsztatów metodologicznych medioznawców. 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego wraz z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego zorganizowały III Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu Tożsamość nauk o mediach “Rola mediów w edukacji społecznej”.

III edycja – Warszawskie Spotkania z Fotografią Dokumentalną

fot. Mirek Kaźmierczak

W 2013 roku odbyła się III edycja projektu Warszawskie Spotkania z Fotografią Dokumentalną. W ramach projektu odbyło siedem spotkań z wybitnymi współczesnymi fotografami.

Warsztaty dziennikarskie: Julian Tuwim – poeta Warszawy

Rok 2013, ogłoszony rokiem Juliana Tuwima (1894-1953), to doskonała okazja, by bliżej przyjrzeć się twórczości, ale przede wszystkim samej postaci i czasom, w którym żył poeta. Okazją do tego były warsztaty dziennikarskie dla uczniów warszawskich liceów.