Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

IV Konferencja Naukowa – Logistyka i zarządzanie w mediach. Rafinacja Big Data – nowe źródło informacji

26 października 2017 roku na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się cykliczna konferencja dotycząca Logistyki i Zarządzania w Mediach. Konferencja zgromadziła badaczy, ekspertów i praktyków związanych z prasą, radiem i telewizją oraz szeroko pojętymi nowymi mediami. Tematyka tegorocznej Konferencji dotyczyła  zagadnień związanych z analizą zasobów Big Data i narzędzi do pozyskiwania z…

III Konferencja Naukowa Logistyka i administrowanie w mediach 8-9 października 2015 r.

W dniach 8-9 października 2015 roku w Centrum Multimedialnym Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego w nowej siedzibie Instytutu Dziennikarstwa w Pałacu – Łaźni Teodozji Majewskiej przy ul. Bednarskiej 2/4 odbyła się II Konferencja Naukowa na temat Logistyka i administrowanie w mediach – Media regionalne.

V Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze

Konwencje i struktury gatunkowe współczesnych mediów ulegają ciągłym przeobrażeniom. Klasyczny kanon dziennikarskiej wypowiedzi zastępują różnego rodzaju przekazy hybrydowe lub synkretyczne, które łączą w sobie cechy gatunków dziennikarskich z formami wykorzystywanymi w innych obszarach twórczości. 

Konferencja naukowa “Logistyka i administrowanie mediami”

Fundacja wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa UW zorganizowała konferencję naukową “Logistyka i administrowanie mediami”. Konferencja odbyła się w sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego, na terenie Kampusu Głównego UW.

IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze

Fundacja na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego wraz z Zakładem Zagranicznych Systemów Medialnych Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego organizowała IV Ogólnopolskie Seminarium Medioznawcze “Wpływ Internetu na ewolucję n@rodowych systemów medialnych”.

V Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców: Internetowość mediów masowych

Dzięki zaangażowaniu Fundacji odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Metodologiczna Medioznawców “Internetowość mediów masowych w czasach mediamorfoz, cyfryzacji i konwergencji – nowa ekologia mediów” oraz IV edycja warsztatów metodologicznych medioznawców.