Konferencja naukowa “Logistyka i administrowanie mediami”

Fundacja wspólnie z Instytutem Dziennikarstwa UW zorganizowała konferencję naukową “Logistyka i administrowanie mediami”. Konferencja odbyła się w sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego, na terenie Kampusu Głównego UW.

W związku z  radykalnymi zmianami  technologiczno-organizacyjnymi w mediach w Instytucie Dziennikarstwa UW został uruchomiony nowy kierunek studiów – logistyka mediów (LM). Fakt ten determinuje potrzebę określenia tożsamości logistyki mediów., w szczególności zaś zdefiniowania zakresu prac badawczych i edukacji w ramach tej dyscypliny.

header

Tematyka konferencji obejmuje zakres fundamentalnych, nieodwracalnych zmian w życiu społecznym, a szczególnie w kwestiach globalnej komunikacji, personalizacji, komercjalizacji oraz bezpieczeństwa, spowodowanych postępującą ekspansją technologii informacyjnych w mediach.

Współcześnie szczególnie ważną specjalnością w ramach nauk o mediach są technologie informacyjne. Za Heinzem Heckhausen, przyjęto podstawowe elementy LM:

 • Przedmiot badań – zastosowania i dostosowywanie technologii, a szczególnie narzędzi IT, w mediach. Edukacja w zakresie zastosowań IT.
 • Materia – sprzęt wykorzystywany w mediach, w tym IT.
 • Poziom teoretycznej integracji – obecnie trudne do określenia granice pomiędzy specjalistyczną wiedzą z zakresu LM, a pozostałymi specjalnościami powstającej dopiero nauki o mediach oraz innych dyscyplin naukowych.
 • Metody – wspomaganie rozumienia i umiejętnego wykorzystania potencjału technicznego i organizacyjnego w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem i rozwojem mediów (zastosowania produkcyjne i dystrybucja produktów medialnych).
 • Narzędzia analityczne – wspomaganie analizy funkcjonowania składowych LM.
 • Stopień związku TIM z praktyką.
 • Uwarunkowania historyczne – wsparcie i powiązania LM z pozostałymi specjalnościami nauk o mediach, poziom finansowania.

Zapewne obszar badawczy i edukacyjny logistyki mediów, ze względu na jej interdyscyplinarny charakter, będzie budził wiele kontrowersji w przyjęciu ostatecznego (oddalającego się jak horyzont) kształtu tożsamości tego kierunku. Jednak logistyka mediów pomimo trudnej do pogodzenia w niej koegzystencji metod inżynierskich i nauk społecznych zapewnia sobie trwałą obecność w świecie pracy dziennikarskiej.

Nigdy już warsztat pracy dziennikarza nie będzie pozbawiony technologii informacyjnych. To właśnie nowe technologie, wymagające nowych rozwiązań organizacyjnych i metod zarządzania, a także stały, innowacyjny charakter przedsiębiorstw mediowych, są dynamicznymi kryteriami określającymi tożsamość logistyki mediów jako nowej dyscypliny naukowej.

Tematyka konferencji:

 1. Kompetencje technologiczne twórcy produktów medialnych – zakres edukacji.
 2. Nowe technologie w produkcji TV.
 3. Nowe technologie w produkcji radiowej.
 4. Nowe technologie w produkcji mediów drukowanych.
 5. Dziennikarskie źródła informacji.
 6. Narzędzia analityczne – rafinacja informacji sieciowych, gromadzenie i wyszukiwanie informacji.
 7. Analiza odbioru przekazu medialnego za pośrednictwem środków IT.
 8. Zarządzanie transformacją (technologiczną, organizacyjną) w przedsiębiorstwach mediowych.
 9. Innowacyjne zachowania przedsiębiorstw mediowych.
 10. Zarządzanie wartością przedsiębiorstw mediowych.
 11. Uwarunkowania historyczne – wsparcie i powiązania logistyki i administrowania mediami z pozostałymi specjalnościami nauk o mediach.

Kontakt/zgłoszenia: logistyka@id.uw.edu.pl

Patronat:

KRRiT logo simple

tvp

polskie_radio

pap

TVP_Warszawa_small

Sponsorzy:

heidelberg

 

reprograf

Patronat medialny:

wirtualny_wydawcaswiat_druku

Scroll to Top