Biblioteka

Publikacja “Współczesne stosunki polsko-izraelskie”

Fundacja dofinansowała publikację naukową “Brzemię pamięci – Współczesne stosunki polsko-izraelskie”, pierwszą publikację Centrum Badań nad Współczesnym Izraelem Wydziału Dziennikarstwa i […]