Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

” Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi?” (ang. Crisis Management) to proces planowania, koordynowania i kontrolowania działań mających na celu skuteczną reakcję na sytuacje kryzysowe. Sytuacje kryzysowe mogą obejmować różne zagrożenia, takie jak klęski naturalne, wypadki przemysłowe, ataki terrorystyczne, pandemie czy inne nagłe i poważne wydarzenia.

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi obejmuje szereg działań, mających na celu minimalizowanie szkód, ochronę życia i zdrowia ludzi, utrzymanie ciągłości działania organizacji oraz odbudowę sytuacji po kryzysie. Kluczowe elementy zarządzania sytuacjami kryzysowymi to:

  1. Planowanie kryzysowe: Opracowywanie planów i procedur, które pomagają organizacji szybko i skutecznie reagować na różne sytuacje kryzysowe.
  2. Identyfikacja zagrożeń: Analiza potencjalnych zagrożeń i ryzyk, aby być przygotowanym na różne scenariusze.
  3. Reakcja kryzysowa: Skoordynowane działania w odpowiedzi na sytuację kryzysową, w tym zarządzanie personelem, zasobami i komunikacją.
  4. Komunikacja kryzysowa: Skuteczne informowanie interesariuszy (pracowników, klientów, mediów, społeczności lokalnej itp.) w trakcie kryzysu, zapobieganie panice i dezinformacji.
  5. Odzyskiwanie po kryzysie: Przywracanie normalnego funkcjonowania organizacji po zakończeniu kryzysu, w tym analiza i ocena działań podjętych w trakcie sytuacji kryzysowej.

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi jest istotne dla różnych sektorów, w tym dla przedsiębiorstw, organizacji non-profit, instytucji publicznych i innych, które muszą być przygotowane na niespodziewane i potencjalnie szkodliwe wydarzenia.

Terminy szkolenia są elastyczne, dostosowane do Twojego harmonogramu. Bez względu na to, czy jesteś dziennikarzem, rzecznikiem prasowym, redaktorem czy pracownikiem agencji PR, nasze szkolenie pomoże Ci lepiej zrozumieć jak poruszać się  swobodnie i świadomie podczas kryzysu

 Zainwestuj w swoją wiedzę i rozwój zawodowy! 

Nie czekaj! Dołącz do nas, aby poszerzyć swoją wiedze 

Napisz do nas lub zadzwoń: fundacja@fsd.edu.pl  tel. 502 825 492

https://www.fsd.edu.pl/szkolenia/otwarte/zarzadzanie-sytuacjami-kryzysowymi-online/ 

Program szkolenia może być dostosowany do potrzeb zamawiającego.

Nie czekaj! Dołącz do nas i ucz się, jak zarządzać kryzysem.

Szkolenie prowadzi: dr hab. Dariusz Tworzydło lub dr Szymon Sikorski.

Scroll to Top