Skuteczna rekrutacja i selekcja

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do profesjonalnego tworzenia i prowadzenia procesu rekrutacji i selekcji – od momentu opracowania założeń, do wyboru odpowiedniego kandydata do zatrudnienia. Szkolenie pozwoli na optymalizowanie przebiegu procesu rekrutacji i selekcji, dobranie odpowiednich narzędzi do rekrutacji osób na poszczególne stanowiska i efektywne prowadzenie rekrutacji i selekcji na każdym z jej etapów.

Założenia szkolenia:

Przy szkoleniu zamkniętym dedykowanym wybranej firmie, uczestnicy pracują na realnych przykładach rekrutacji pracowników do swoich zespołów. Wszystkie etapy szkolenia przechodzimy pracując na konkretnych profilach kandydatów i do nich dopasowujemy konkretne działania i narzędzia, które następnie można wdrożyć w organizacji.

Program szkolenia:

1. Wizerunek firmy jako pracodawcy

 • EVP – wartość firmy jako pracodawcy
 • budowanie pozycji pracodawcy z wyboru

2. Tworzenie profilu kandydata – podstawa do budowania procesu rekrutacji i selekcji

 • określanie wymogów dla danego stanowiska
 • elementy składające się na profil kandydata
 • dopasowanie kandydata do zespołu

3. Ogłoszenie i wizerunek firmy

 • tworzenie skutecznego ogłoszenia dla danej grupy docelowej
 • kanały dotarcia do kandydatów
 • niestandardowe drogi poszukiwania kandydatów
 • wizerunek pracodawcy w procesie rekrutacji

4. Selekcja kandydatów

 • użyteczność poszczególnych metod selekcji – ich wartość prognostyczna
 • selekcja CV

5. Rozmowa kwalifikacyjna

 • wstępny wywiad telefoniczny – cel i zasady
 • struktura rozmowy – omówienie etapów
 • wywiad behawioralny – tworzenie konkretnych pytań do kompetencji

6. Narzędzia wspierające selekcję kandydatów

 • case study
 • próbki pracy
 • sesje Assessment Centre

7. Trudne sytuacje rekrutacyjne

 • możliwe błędy oceny
 • trudne sytuacje podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Działania szkoleniowe:

 • konsultacje dla uczestników – w ciągu 3 miesięcy po zakończeniu szkolenia możliwość konsultowania sytuacji z obszaru rekrutacji i selekcji,
 • monitoring jednej wybranej rekrutacji – dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu możliwość skonsultowania sposobu selekcji kandydatów (profil kandydata, dobór narzędzi)

Czas trwania szkolenia:

 • szkolenie prowadzone jest z przewagą formy warsztatowej i mini wykładów
 • czas trwania – 1 dzień szkoleniowy (9:00 -16:00)

Biogram prowadzącego:
asia kamińskaJoanna Kamińska –
 HR Manager, doradca HR, trener biznesu, a przede wszystkim pasjonatka obszaru HR. Psycholog organizacji (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej), a także absolwentka kilku kierunków studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego – Akademia Menedżera Personalnego, Zarządzanie Kompetencjami Pracowników i Szkoła Trenerów Biznesu.
Budowała działy personalne od podstaw, doradza firmom działania w zakresie polityki personalnej i wdrażania narzędzi HR. Swoje doświadczenie zawodowe związane z obszarem HR rozpoczęła w firmie doradztwa personalnego, gdzie była odpowiedzialna za realizowanie projektów dotyczących m.in. obszaru kompetencji, oceny pracowniczej, motywacji, Assessment Centre, a także badań Mystery Shopper. Była odpowiedzialna za wdrażanie narzędzi z obszaru HR u klientów zewnętrznych i koordynowanie prac kilkuosobowego zespołu projektowego. Następnie pracowała jako HR Manager w firmie produkcyjno-handlowej, w której od podstaw tworzyła dział personalny i politykę HR dla całej organizacji. W ramach realizowanych działań wdrożyła w firmie zarządzanie kompetencjami pracowników, system ocen okresowych, system motywacyjny i premiowy, wartościowanie stanowisk pracy. Była także odpowiedzialna za projekty Assessment Centre, obszar employer branding i tworzenie standardów rekrutacji. Ponadto realizowała warsztaty wewnętrzne dla pracowników
w tematyce: zarządzania zmianą, rekrutacji i selekcji, prowadzenia rozmów rozwojowych, wystąpień publicznych i organizacji czasu. W swojej pracy pełniła także rolę HR Business Partnera w dużej organizacji z sektora finansowego, gdzie budowała i wdrażała politykę personalną na obszarze Polski północnej. Zajmowała się zagadnieniami związanymi z programami rozwojowymi dla pracowników, rekrutacją i selekcją, a także employer branding.
Obecnie realizuje projekty związane z obszarem HR i działaniami rozwojowymi, prowadzi szkolenia dla działów personalnych i menedżerów, a także jako ekspert współpracuje z wiodącymi portalami branżowymi (m.in. www.HRNews.pl, www.HRStandard.pl, www.GoldenLine.pl, www.Employer-Branding.pl, www.MarkaPracodawcy.pl). Poza tym prowadzi bloga ‘HR z pasją’ i bierze czynny udział w konferencjach branżowych (m.in. prelegent w HR Factor I edycja, panelista na HRcamp 2013, juror konkursu Bohaterowie HR 2014, juror w konkursie EBStars 2014). Pomysłodawca i kierownik merytoryczny studiów podyplomowych ‘Budowanie wizerunku pracodawcy – Employer Branding’ w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej.

Informacje dodatkowe:
Program może zostać zmodyfikowany w zależności od potrzeb i sugestii uczestników, w wersji jedno lub dwudniowej.
Więcej informacji: Grażyna Oblas, tel. 0 502 825 492.

Scroll to Top