Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

Patryk Łopot

patryk łopot

W ciągu ostatnich dwóch lat współpracował z ponad 300 przedsiębiorstwami. Tworzył skuteczne kampanie reklamowe, projektował strony internetowe razem ze swoją drużyną oraz nadzorował strategie pozyskiwania klientów w firmach.

Andrzej Zygmuntowicz

Szef Rady Artystycznej ZPAF, wykładowca UW i ASP. Prowadzi warsztaty z fotoreportażu: Warsztaty fotografii rzeczywistości oraz Akademię fotorportażu w plenerze.

Maria Bończyk

Logopeda i specjalista z zakresu techniki mowy. Współpracuje z TVP, prowadzi wykłady i szkolenia warsztatowe dla sędziów, prokuratorów, dziennikarzy i prezenterów w zakresie techniki mowy. 

Elżbieta Jachymczak

Redaktor naczelna Dwumiesięcznika Business Intelligence. Dziennikarka ekonomiczna, bankowiec, pedagog.

dr Grzegorz Gmiterek

Od 2011 r. adiunkt w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego w Zakładzie Historii, Teorii i Metodyki Bibliografii (obecnie w Katedrze Bibliografii i Dokumentacji). Autor kilkudziesięciu publikacji dotyczących wykorzystania nowych technologii w sferze kultury, edukacji i nauki.

dr Barbara Godlewska-Bujok

Doktor nauk prawnych; pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, od października 2016 r. Wydział Zarządzania UW.