Polski? Ogarniam Spotkania z fotografia Redakcja PDF Jestemy na Youtube Jestemy na Facebooku

dr Barbara Godlewska-Bujok


Doktor nauk prawnych; pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, od października 2016 r. Wydział Zarządzania UW.

Współautorka komentarza do ustawy o spółdzielniach socjalnych, a ponadto kilkunastu artykułów z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego, szczególnie nowych trendów w prawie pracy oraz uprawnień rodziców pracujących. Jest autorką kilkunastu projektów ustaw z zakresu prawa socjalnego i prawa pracy. Jej zainteresowania obejmują prawo socjalne, prawo zatrudnienia i prawo spółdzielcze.