Maria Bończyk

Logopeda i specjalista z zakresu techniki mowy. Współpracuje z TVP, prowadzi wykłady i szkolenia warsztatowe dla sędziów, prokuratorów, dziennikarzy i prezenterów w zakresie techniki mowy. bonczykAbsolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (1981 r.), a także:
– Pomagisterskiego Studium Logopedycznego UW
– Podyplomowego Studium Wymowy prowadzonego przez Akademię Teatralną
– Podyplomowego Studium Emisji Głosu UW.
Logopeda i specjalista z zakresu techniki mowy.
Przez lata prowadziła zajęcia z techniki mowy i emisji głosu ze studentami i słuchaczami studiów podyplomowych z techniki mowy i emisji głosu (Instytut Dziennikarstwa UW, Wydział Polonistyki UW i inne). Przez 7 lat pracowała jako logopeda na Wydziale Aktorskim Akademii Teatralnej w Warszawie. Od 2004 współpracuje z TVP. Szkoli dziennikarzy i prezenterów w zakresie techniki mowy. Jest członkiem Komisji ds. Karty Ekranowej. Od 2000 prowadzi wykłady i szkolenia warsztatowe dla sędziów i prokuratorów.
Szkoli także przedstawicieli innych zawodów, np. przygotowywała w zakresie dykcji solistki śpiewające główna partię w spektaklu „Upiór w operze” w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie. W Szkole Negocjacji (prowadzonej przez firmę szkoleniową Grupa sc.) prowadzi zajęcia w zakresie pracy nad wizerunkiem.
Jest autorką kilku artykułów na temat techniki mowy, zamieszczonych m.in. w książce „Emisja głosu nauczyciela”, a także w czasopismach branżowych przeznaczonych dla kadr wymiaru sprawiedliwości i dla pracowników oświaty.

Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte “Techniki mowy”.

Scroll to Top