Mirosława Łątkowska

Asystent w Katedrze Edytorstwa na Wydziale Humanistycznym UKSW – nauczyciel akademicki na specjalizacji edytorskiej filologii polskiej z zakresu edytorstwa współczesnego i redagowania tekstów. Wieloletni redaktor – współpracowniczka wielu wydawnictw.

mira latkowskaAbsolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podyplomowego Studium Edytorstwa Współczesnego na UKSW. W latach 1985–1989 współzałożycielka i redaktor działającego w drugim obiegu Niezależnego Wydawnictwa Książkowego Wers.
Współzałożycielka i redaktor naczelna Oficyny Wydawniczej Volumen działającej od roku 1990 (właścicielka od 2006 roku). Wieloletni redaktor – współpracowniczka wielu wydawnictw, m.in. w latach 2006–2010 redaktor naczelna projektu „Encyklopedia Solidarności. Opozycja antykomunistyczna w latach 1976–1989”.

Asystent w Katedrze Edytorstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – nauczyciel akademicki na specjalizacji edytorskiej filologii polskiej z zakresu edytorstwa współczesnego i redagowania tekstów.

Od 2008 roku współpracuje z Fundacją na rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego, gdzie prowadzi szkolenia z redakcji tekstów, redakcji wydawniczej, korekty i edytorstwa. Od lat ekspert konkursu Wrocławski Program Wydawniczy.

Scroll to Top