prof. Małgorzata Marcjanik

Językoznawca, badaczka pragmatyki językowej, etykiety językowej i retoryki mediów; pracownik Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Zakładu Retoryki Dziennikarskiej. Autorka książek o językowej grzeczności.

Zdjęcie do tomu jAutorka książek: Polska grzeczność językowa (Kielce 1997, 2000, 2002), W kręgu grzeczności. Wybór prac z zakresu polskiej etykiety językowej (Kielce 2001), Grzeczność w komunikacji językowej (Warszawa 2007, 2008, 2013), Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre’u (Warszawa 2009), Słownik językowego savoir-vivre’u (Warszawa 2014). Redaktorka naukowa prac zbiorowych: Polska etykieta językowa (współredaktor J. Anusiewicz; seria Język a kultura, t. 6, Wrocław 1992), Grzeczność nasza i obca (Warszawa  2005), Retoryka codzienności. Zwyczaje językowe współczesnych Polaków (Warszawa 2006), Grzeczność na krańcach świata (Warszawa 2007), Retoryka mediów, retoryka w mediach (Warszawa 2012), Jak zwracają się do siebie Europejczycy (Warszawa 2013).

Scroll to Top