Rozstanie z RWE – odejście Jana Nowaka-Jeziorańskiego z Radia Wolna Europa

Jan Nowak-Jeziorański pracował w RWE przez 24 lata. Przez  cały czas rozwijał linię programową i spotykał się na antenie z ludźmi kultury, pisarzami, publicystami. Otwarcie rozmawiał o sytuacji w Polsce. Dbał o niezależność programową i swobodę wypowiedzi swoich gości.

koniec rwe

(mat.fotograficzne: http://ossolineum.pl/)

Jan Nowak-Jeziorański pełnił funkcję dyrektora Radia Wolna Europa do końca 1975 roku. Po odejściu przeniósł się z żoną do Austrii. Zamieszkali w miejscowości Pass Thurm, a Jan Nowak-Jeziorański pracował nad „Kuriererem z Warszawy”. Książka była nie tylko zapisem jego wojennych wspomnień i przeżyć, ale również opowiadała o powstaniu polskiego podziemia i skomplikowanej historii Polski. Po raz pierwszy „Kurier z Warszawy” ukazał się w 1978 roku w Londynie. W Polsce książka mogła zostać wydana dopiero w 1989 roku. Zanim to nastąpiło, była to najczęściej przemycana książka wśród wydawnictw emigracyjnych.

Scroll to Top