Początki Radia Wolna Europa i jego polskiej sekcji

3 maja dla Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz dla wielu Polaków był dniem zwycięstwa, dniem odrodzenia się polskiej wolności i nadziei. Tego dnia świat usłyszał inauguracyjne przemówienie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który w Monachium został dyrektorem polskiej sekcji Radia Wolna Europa.

rwe

(mat.fotograficzne: http://ossolineum.pl/)

W przemówieniu można było usłyszeć, że wraz z Janem Nowakiem-Jeziorańskim będzie pracował zespół ekspertów o różnych poglądach, którego celem będzie „walka z rusyfikacją i sowietyzacją polskiej kultury, walka z wynaradawianiem młodzieży. […] Będziemy walczyli z fałszowaniem naszej historii i naszych tradycji. Będziemy mówili głośno, to czego społeczeństwo polskie wypowiedzieć głośno nie może, bo ma knebel na ustach”. Na antenie międzynarodowego radia, rodakom pozostającym w kraju, zostało udzielone wsparcie, którego tak bardzo potrzebowali. W Polsce audycje RWE były zagłuszane, a władza w materiałach propagandowych, ukazywała RWE jako twór amerykańsko-niemieckiego faszyzmu. Jan Nowak-Jeziorański wraz z żoną stali się celem anonimowych ataków z pogróżkami. Mimo to, nie zrezygnowali z walki o sprawę polską.

Scroll to Top